www.ei.com.pl

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), działając w porozumieniu, wspólnie z kilkoma akcjonariuszami spółki Kofola-Hoop SA, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Celem wezwania jest osiągnięcie przez wzywających łącznie 100% walorów Kofola-Hoop notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena akcji w wezwaniu, 43,20 zł, stanowi 48% premię w porównaniu z kursem zamknięcia z 29 września 2008 r.

Wzywającymi są: KSM Investment SA, posiadający obecnie 51,18% akcji Kofola-Hoop, panowie Tomas Jendrejek i Rene Musila, posiadający po 2,9% akcji spółki oraz PEF VI, działający poprzez spółkę w pełni przez siebie kontrolowaną (CED Group S. a r.l.), nie posiadający akcji Kofola-Hoop. Podmioty wzywające posiadają łącznie 14 915 742 akcji (stanowiących 56,99% kapitału).

Wzywający, którzy obecnie posiadają akcje Kofola-Hoop (KSM Investment oraz panowie Jendrejek i Musila) nie będą nabywać akcji w wezwaniu. Jedynym nabywającym w wezwaniu jest PEF VI. W przypadku zrealizowania celu wezwania i osiągnięcia 100% akcji Kofola-Hoop, PEF VI stanie się jej 43,01% akcjonariuszem.

Minimalny próg, po osiągnięciu którego PEF VI zobowiązuje się sfinalizować nabycie akcji w wezwaniu, to 29,43% akcji. Taki łączny procent akcji jest obecnie własnością panów Marka Jutkiewicza i Dariusza Wojdygi, założycieli Hoop SA, z którymi PEF VI zawarł umowę w sprawie sprzedaży ich pakietów akcji.

Średnia cena akcji Kofola-Hoop z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie wynosi 27,13 zł.

"Enterprise Investors wierzy w rozwój Kofola-Hoop w perspektywie kilkuletniej. Jesteśmy przekonani, że spółka ma bardzo kompetentny i doświadczony zarząd, ciekawy portfel produktów oraz możliwości wzrostu zarówno organicznego, jak i poprzez akwizycje w przyszłości. Dlatego jesteśmy gotowi zapłacić za walory spółki tak wysoką premię w stosunku do aktualnej ceny giełdowej." - powiedział Jacek Woźniak, partner w Enterprise Investors prowadzący tę inwestycję. "Nie przewidujemy wycofania spółki z giełdy po realizacji wezwania." – dodał Jacek Woźniak.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 8 października 2008 r. do 6 listopada 2008 r. przez punkty obsługi klientów biura maklerskiego BZ WBK oraz przez wybrane oddziały banku BZ WBK.

"Jeśli cel wezwania zostanie osiągnięty nabycie przez nas walorów Kofola-Hoop będzie największą transakcją w środkowoeuropejskim sektorze FMCG przeprowadzoną przez fundusz private equity, opiewającą na łączną kwotę 486 milionów złotych." - powiedział Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający w Enterprise Investors. "Wezwanie na akcje Kofola-Hoop jest dowodem na to, że w obecnej sytuacji rynkowej pojawiły się dla private equity możliwości inwestowania w duże pakiety akcji spółek publicznych z mocną pozycją rynkową i czasie będzie generował duże transakcje. Mamy zamiar bardzo aktywnie w tym trendzie uczestniczyć." - dodał Dariusz Prończuk.

Firma Kofola-Hoop SA powstała z połączenia spółek Kofola SPV Sp. z o.o. i Hoop SA 30 maja 2008 r. i jest jednym z najważniejszych producentów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem Kofola-Hoop jest firma KSM Investment. Prezesem Zarządu Kofola-Hoop jest Jannis Samaras (wcześniej dyrektor zarządzający Kofola Holding).

Najbardziej znane marki Hoop to napoje: Hoop Cola,syropy Paola, napój energetyczny R20 oraz woda Arctic. Kofola ma w swoim portfolio tradycyjny, oparty na oryginalnym przepisie napój typu cola - Kofola, linię napojów owocowych Jupí, napoje dla dzieci Jupík, naturalną wodę źródlaną Rajec oraz nowy w portfelu napój Vinea. Kofola-Hoop produkuje także napoje należące do grupy private labels – produkowane dla firm zewnętrznych, głównie dużych sieci handlowych.

Kofola-Hoop produkuje w 8 fabrykach zlokalizowanych w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz w Rosji. Firma zatrudnia łącznie ponad 2 600 osób.

W wyniku połączenia Kofola-Hoop jest jedną z najbardziej znaczących firm napojowo-sokowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, o rocznych obrotach blisko 1,2 mld zł (z wyłączeniem rosyjskiej spółki Megapack). Kofola-Hoop to numer 3 na rynku polskim, numer 3 na rynku czeskim oraz odpowiednio numer 1 (w segmencie napojów typu cola) i 2 (ogólnie) na rynku słowackim.

"Enterprise Investors jest inwestorem o długoletnim doświadczeniu inwestycyjnym w branżach FMCG, spożywczej i produkcyjnej. Wierzę, że EI, jako partner może wiele wnieść do dalszego rozwoju spółki. Jako inwestor finansowy EI ma przy tym renomę budującego i stosującego według najlepszych wzorców zasady corporate governance." – powiedział Jannis Samaras, prezes zarządu Kofola-Hoop.


Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki siedmiu funduszy utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,2 miliarda euro w 109 spółek z różnych sektorów gospodarki.