www.secus.pl

Secus I FIZ objął 30% oraz zakupił 10% udziałów warszawskiej spółki APN Promise Sp z o.o. Transakcja opiewa na łączą kwotę 3,7 mln zł. To także piąta inwestycja dokonana przez fundusz zarządzany przez Secus Asset Management S.A.

Zakup akcji APN Promise Sp z o.o. przez Secus I FIZ jest inwestycją w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. W planach Funduszu jest wyjście z inwestycji w momencie debiutu spółki na giełdzie, co planowane jest w ciągu 24 miesięcy. Zdaniem zarządzających aktywami Funduszu cena zakupu jest atrakcyjna ze względu na dynamiczny rozwój spółki oraz perspektywiczną branżę IT, w której działa firma.

"Inwestycja w APN Promise, do przeprowadzenia której przekonały nas plany inwestycyjne spółki, doświadczenie zarządu, bardzo dobra reputacja w branży oraz atrakcyjna wycena przedsiębiorstwa, ma spore szanse na wysoką stopę zwrotu. Spółka działa bardzo prężnie - w ciągu niecałych dwóch lat zwiększyła swoje przychody przeszło dwukrotnie, rozpoczęła kooperacje z dużymi dostawcami oprogramowania i sprzętu komputerowego tj. Microsoft, Hewlett-Packard oraz Symantec stając się ich autoryzowanym partnerem a jako jedna z niespełna dziesięciu firm w Polsce uzyskała od Microsoft status LAR – najwyższy stopień partnerstwa. Inwestycje w perspektywiczne przedsiębiorstwa to dzisiaj nie tylko najefektywniejsza forma lokowania wolnych aktywów czy inwestycyjna alternatywa w okresie dekoniunktury, ale też szansa dla firm poszukujących kapitału na nieskrępowany i dynamiczny rozwój." - mówi Łukasz Wierzbicki, Dyrektor Departamentu Private Equity Secus Asset Management S.A., niezależnego domu maklerskiego, który zarządza funduszem Secus I FIZ.

APN Promise Sp z o.o. działalność operacyjną rozpoczęła w 1991 roku. W 1992, spółka włączyła do swojej głównej oferty – dystrybucja urządzeń pomiarowych – sprzedaż oprogramowania komputerowego. Firma zajmuje się również handlem akcesoriami komputerowymi, usługami, wdrożeniami oraz oferuje usługę Software as a Service (wynajem aplikacji). APN Promise na stałe współpracuje z dużymi dostawcami oprogramowania i sprzętu IT. Jako jedna z nielicznych spółek w Polsce, APN Promise posiada status Microsoft GOLD Certified Partner oraz Microsoft LAR. Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim. Secus I FIZ jest pierwszym w Polsce funduszem, który umożliwił inwestowanie w aktywa spółek niepublicznych i jedynym, którego certyfikaty notowane są na GPW. W chwili obecnej posiada akcje takich spółek jak WiedzaNet S.A., Agito.pl S.A. oraz INWEST S.A.. W portfelu Secus I FIZ znajdują się także akcje największego polskiego ubezpieczyciela PZU S.A. Fundusz, od czasu swojej pierwszej inwestycji w październiku 2007, zaangażował ponad 90% zgromadzonych środków. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Inwestycje na rynku Private Equity stanowią ciekawą alternatywę w stosunku do inwestycji na rynku publicznym, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, kiedy to indeks WIG zanotował ponad 26% spadek za pierwsze półrocze 2008 r., zaś wycena wartości aktywów netto funduszy Private Equity znacznie wzrosła w analogicznym okresie czasu. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny Secus I FIZ została wyliczona na poziomie 1205,53 zł co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej przez niezależnego audytora Baker Lilly Smoczyński i Partnerzy 31 marca 2008 r.


Secus Asset Management S.A. jest niezależnym domem maklerskim, który świadczy usługi zarządzania aktywami klientów. Głównym celem firmy jest tworzenie innowacyjnych, wysokodochodowych produktów inwestycyjnych takich jak SECUS I FIZ (fundusz zamknięty inwestujący w spółki niepubliczne). Ponadto, Secus AM świadczy usługi z zakresu Corporate Finance, w tym także przeprowadza oferty publiczne i niepubliczne. Secus Asset Management S.A. jest również Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i posiada udziały w funduszu zalążkowym Silesia Fund, który inwestuje na rynku Private Equity.


Kontakt dla mediów:
Aneta Zacharz
a.zacharz@secus.pl
PR Manager
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
+48 664 481 500
+48 32 352 00 13
http://www.secus.pl