www.krokuspe.pl

Nova Polonia Natexis II - fundusz private equity, którego doradcą inwestycyjnym jest Krokus PE Sp. z o.o. - zakupił 100 % udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Comfort" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (www.pw-comfort.com.pl).

Comfort jest jednym z czołowych polskich producentów wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie typy elementów konstrukcyjnych, co pozwala firmie dostarczać prefabrykaty na budowy największych obiektów w Polsce - centrów handlowych, hipermarketów, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego. Istotna część produkcji Comfortu jest skierowana na potrzeby rozwoju infrastruktury: dróg, mostów i dużych obiektów sportowych (w tym stadionów) oraz na eksport na wymagający rynek szwedzki.

Spółka jest właścicielem jednego z największych w Polsce zakładów prefabrykacji betonów zlokalizowanego na Dolnym Śląsku w Rakowicach Małych k/ Lwówka Śl. Nova Polonia Natexis II jest kolejnym funduszem private equity z grupy Krokus PE. Fundusz inwestuje w polskie firmy prywatne, dostarczając kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansując wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie tzw. MBO. Kapitał funduszu wynosi 100 mln Euro.

Nova Polonia Natexis II dokonał już inwestycji w Izoterm Sp. z o.o. – firmę świadczącą kompleksowe usługi termoizolacyjne, w Transsystem S.A. – spółkę projektującą i produkującą systemy transportu technologicznego oraz w Odratrans S.A. – jednego z największych przewoźników śródlądowych w Europie.

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Krokus PE Sp. z o.o. (www.krokuspe.pl). Partnerami Krokus Private Equity są osoby fizyczne oraz wiodąca francuska grupa finansowa Natixis Private Equity jako udziałowiec mniejszościowy. Polscy partnerzy zaangażowani są w działalność private equity w Polsce od 13 lat i zarządzają także funduszem Nova Polonia LLC.

"Comfort to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana firma, która spełnia wszelkie przesłanki aby rozwijać się jeszcze dynamiczniej niż dotychczas, między innymi wykorzystując szansę rynkową związaną ze wzrostem ilości projektów infrastrukturalnych w Polsce i tych towarzyszących EURO 2012."-powiedział Witold Radwański, Prezes Zarządu Krokus PE Sp. z o.o.

"Do tej pory wzrost spółki odbywał się w sposób organiczny, z dużym zaangażowaniem wypracowanych przez firmę własnych środków finansowych. Wejście inwestora finansowego Krokus PE z pewnością przyśpieszy dalszy rozwój firmy. Comfort ma obiecujący plan inwestycyjny związany z rozwojem infrastruktury w Polsce. Nie wykluczamy też wzrostu poprzez akwizycje i zakup innych podmiotów z branży, posiadających produkty komplementarne w stosunku do naszej oferty." - powiedział Grzegorz Bajek, Prezes Zarządu PW Comfort Sp. z o.o.

Dalszych informacji udzielają:
Piotr Oskroba,
Krokus PE Sp. z o.o.
tel. (022) 653 47 00
e-mail: piotr.oskroba@krokuspe.pl

Grzegorz Bajek,
PW Comfort Sp. z o.o.
tel. (075) 784 03 00
e-mail: g.bajek@pw-comfort.com.pl