www.ei.com.pl

Enterprise Investors (EI) utworzył fundusz inwestycyjny typu venture capital pod nazwą Enterprise Venture Fund I (EVF I) z łącznym kapitałem w wysokości 100 milionów euro. Fundusz będzie realizował inwestycje w przedziale 3-15 milionów złotych (1-5 milionów euro), finansując ekspansję małych i średnich spółek działających zarówno w branży technologicznej, jak i w tradycyjnych sektorach gospodarki.

Największym inwestorem w Enterprise Venture Fund I jest George Kaiser Family Foundation, która razem z siostrzaną spółką Argonaut Ventures, zaangażowała dotychczas ponad 1 miliard dolarów w fundusze venture capital oraz inwestycje bezpośrednie na całym świecie. Pozostali inwestorzy to międzynarodowe instytucje finansowe, które od wielu lat współpracują z EI.

Enterprise Venture Fund I powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku na kapitał przeznaczony na finansowanie rozwoju małych i średnich firm. Fundusz venture capital z grupy EI jest największym funduszem tego typu w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Najnowszy fundusz w grupie Enterprise Investors powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie finansowaniem typu PE/VC wśród mniejszych firm. Obserwując naszą historię można powiedzieć, że EI rósł wraz z liderami środkowoeuropejskiego biznesu, inwestując coraz większe kwoty w pojedyncze projekty inwestycyjne. Dostrzegamy jednak potrzeby finansowe nowej generacji przedsiębiorstw, które w przyszłości mają szansę dołączyć do grona największych i najlepszych. Te właśnie firmy zamierzamy finansować z kapitału Enterprise Venture Fund I" – powiedział Jacek Siwicki, Prezes Enterprise Investors.

Oferta Enterprise Venture Fund I jest adresowana do małej i średniej wielkości dynamicznie rozwijających się firm, które poszukują kapitału na sfinansowanie ekspansji. Decydując się na współpracę z EVF I firmy te pozyskają doświadczonego inwestora, który będzie jednocześnie partnerem i doradcą właścicieli i zarządu.

"Kapitał EVF I jest przeznaczony dla spółek, które funkcjonują już na rynku, posiadają sprawdzony model działania i generują przychody oraz zyski, przynajmniej na poziomie zysku operacyjnego. Już dzisiaj kontaktują się z nami takie firmy poszukujące kapitału. W kilku przypadkach prowadzimy zaawansowane rozmowy" – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors kierujący zespołem venture capital.

Fundusz jest zorientowany na inwestycje w sektory technologiczne (czyli IT, Internet, telekomunikację, media), ale również na atrakcyjne projekty z innych, bardziej tradycyjnych branż, na przykład handlowej, produkcyjnej, usługowej, finansowej czy dóbr konsumpcyjnych.

Strategia EVF I zakłada inwestowanie w pojedyncze firmy środków w przedziale 3–15 mln złotych, z możliwością podwyższenia tej kwoty w uzasadnionych przypadkach. Podstawową strukturą transakcji realizowanych przez fundusz będzie podwyższenie kapitału.

Kierując się fundamentalną dla Enterprise Investors zasadą inwestowania w firmy, w których grupy menedżerskie mają przemyślaną i realną koncepcję rozwoju, Enterprise Venture Fund I będzie najczęściej obejmował w finansowanych spółkach pozycję mniejszościowego udziałowca, z prawem do wsparcia właścicieli i zarządu z pozycji rady nadzorczej.

W pierwszym roku działalności Enterprise Venture Fund I będzie inwestował głównie w Polsce. W kolejnych latach rozszerzy działalność o pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w których Enterprise Investors jest już obecny.

Inwestycje venture capital będą realizowane przez liczący obecnie 4 osoby zespół inwestycyjny, który powstał w kwietniu br. Zespół ten korzysta ze wsparcia kilku najbardziej doświadczonych partnerów w EI, z których każdy od 15-20 lat zajmuje się inwestycjami kapitałowymi.


Enterprise Investors jest pionierem branży private equity w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, który zainicjował na tych rynkach wiele nowatorskich transakcji. Działająca od 1990 roku firma zyskała reputację jednego z najbardziej aktywnych, twórczych i elastycznych inwestorów instytucjonalnych oraz osiągnęła ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.

Enterprise Investors od początku swojej działalności jest liczącym się inwestorem venture capital/private equity w sektorze technologicznym. Fundusze EI zainwestowały dotąd blisko 50 milionów euro w 11 firm działających w tym sektorze. Fundusze budowały pozycję rynkową tak znaczących polskich i środkowoeuropejskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych, jak ComputerLand, Asseco (Comp Rzeszów), Teta, Aster City, Netia, Orange Romania, Orange Slovensko, Bulgarian Telecommunications Company. To w tej branży fundusze EI osiągały najlepsze rezultaty inwestycyjne, niejednokrotnie przekraczające siedmiokrotny zwrot na zainwestowanym kapitale. Obecnie fundusze EI są akcjonariuszami pochodzącego z Czech i notującego sukces na światowych rynkach AVG Technologies oraz największej firmy IT w Rumunii - Siveco.

Po utworzeniu Enterprise Venture Fund I łączne środki zebranych przez Enterprise Investors funduszy wynoszą 1,7 miliarda euro. Sześć funduszy zarządzanych przez EI zainwestowało dotąd 1,1 miliarda euro w 107 przedsiębiorstw z różnych branż. Fundusze EI zakończyły inwestycje w 91 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości ponad 1,3 miliarda euro. EI uczestniczył we wprowadzeniu na giełdę 25 spółek.


Dodatkowych informacji udzielają:
Rafał Bator, Partner w EI, tel. 22 458 85 00
Iwona Drabot, Dyrektor ds. Public Relations Enterprise Investors, tel. 22 458 85 00
Zachęcamy do odwiedzenia sekcji Venture Capital na stronie internetowej www.ei.com.pl