www.psik.org.pl

Kerten, fundusz private equity, zainwestował w PTH Kisan Sp. z o.o. i SKS Pipes Kańczuga Sp. z o.o., wiodącego polskiego producenta i dystrybutora rur wielowarstwowych i złącz do wodnych systemów instalacji wewnętrznych.

Założony w 1991 roku Kisan był pierwszą w Polsce firmą oferującą systemy rur wielowarstowowych. W roku 2007, obie spółki osiągnęly obrót około 50 milonów złotych i plan na 2008 zakłada znaczne przekroczenie tego poziomu.

Inwestycja w Kisan i SKS Pipes odzwierciedla jedno z głównych kryteriów, którymi kieruje się Kerten przy podejmowaniu decyzji: lokowanie kapitału w liderów danych segmentów rynku z silną marką, nowoczesną technologią z dużym potencjałem wzrostu.

W ramach inwestycji, Kerten pozyskał dyrektora finansowego oraz członka rady nadzorczej z bogatym międzynarodowym doświadczeniem w branży. Celem Kerten są dalsze inwestycje w moce produkcyjne, umocnienie pozycji w Polsce, dalszy rozwój eksportu oraz poszerzenie gamy oferowanych produktów uzupełniających główny produkt –system rur wielowarstwowych KISAN.

"Inwestycja Kerten gwarantuje nam zaplecze finansowe w okresie w którym rozpoczęliśmy program wydatków inwestycyjnych w wysokości 8 – 10 milionów złotych na okres kilku następnych lat. Dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnych i dalszemu rozszerzaniu dystrybucji uda nam się utrzymać szybki wzrost sprzedaży przez następne lata. Tak jak dotychczas gwarantujemy dostępność oferowanych towarów dla sieci dystrybucji w każdym czasie i w pełnym asortymencie", powiedział Prezes Kisan, Pan Jan Nowicki.

Tomasz Jaroń, Dyrektor Kerten w Polsce, dodał: "Moim zdaniem pozycja Kisan oraz posiadane kontakty handlowe stanowią doskonałą platformę rozszerzenia oferty pod tą marką na komplementarne produkty, dostarczania dodatkowych usług dla dystrybutorów i instalatorów w celu zwiększenia atrykcyjności tego rynku dla nas wszystkich".

Kerten posiada bogate doświadczenie i kontakty w branży budowlanej. Michael O’Shea, założyciel Kerten, jest właścicielem Atlanco Rimec Group, wiodącej firmy 'outsourcingowej’ w branży budowlanej jak i właściclem szerokiego portfela.