www.serwis.pap.com.pl

W grudniu 2007 roku fundusz SGAM Eastern Europe Fund nabył ponad 80 proc. udziałów w spółce Fornetti Wrocław. Przedstawiciele funduszu nie chcieli ujawnić wartości transakcji, ale dodali, że było to na pewno ponad 10 mln euro.

Fornetti planuje otwarcie kolejnych kilkuset punktów sprzedaży w okresie najbliższych trzech lat, wzmocnienie marki, oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego. Fundusz SGAM Eastern Europe planuje wyjść z inwestycji po 4-5 latach, poprzez giełdę lub sprzedaż inwestorowi branżowemu. Fundusz liczy na 30-40 proc. roczną stopę zwrotu z inwestycji. Fornetti oferuje wyroby cukierniczo-piekarnicze, wypiekane bezpośrednio w punktach sprzedaży. W Polsce Fornetti jest obecny od 1999 roku. Obecnie sieć liczy w Polsce ponad 250 punktów sprzedaży, głównie franczyzowych. Spółka ma zakład produkcyjny we Wrocławiu oraz 5 centrów dystrybucyjnych.

Fundusz SGAM AI Eastern Europe inwestuje od 5 do 75 mln euro w średniej wielkości przedsiębiorstwa na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej. Fundusz działa w oparciu o grupę prowadzącą inwestycje alternatywne w ramach pionu zarządzania aktywami Grupy Societe Generale. Inwestorami są Societe Generale i EBOiR. Fundusz SGAM Eastern Europe jest zainteresowany inwestowaniem w spółki z sektora detalicznego.

W 2008 r SGAM planuje zainwestować około 30-40 proc. wartości funduszu na koniec minionego roku, czyli do 50 mln euro" - powiedział Jacek Pogonowski, partner SGAM Alternative Investments. Na koniec 2007 roku wartość funduszu wynosiła 156 mln euro.


Źródło: Źródło: Serwis PAP z dn. 2008-01-15, Fundusz SGAM Eastern Europe chce zainwestować w spółki 50 mln euro.