Innova Capital

Spółka zależna od GML, udziałowiec GTS Central Europe (GTS CE), podpisał umowę sprzedaży 100% akcji w GTS CE konsorcjum funduszy private equity złożonym z Columbia Capital, M/C Venture Partners oraz Innova Capital. Przewidywana data zamknięcia transakcji to pierwszy kwartał 2008 roku.

“Jesteśmy zachwyceni mając możliwość współpracy z inwestorami o tak szerokim doświadczeniu międzynarodowym oraz dobrej renomie. Wierzymy, że GTS CE znacząco zyska na doświadczeniu nowych akcjonariuszy w branży telekomunikacyjnej i GTS umocni pozycję wiodącego alternatywnego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej." - powiedział Tamas Polgar, Prezes GTS CE.

Krzysztof Krawczyk, Partner w Innova Capital powiedział: "Postrzegamy GTS CE jako bardzo atrakcyjną okazję inwestycyjną biorąc pod uwagę gęstość i długość sieci światłowodów, która jest unikalna w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta akwizycja jest znaczącą inwestycją dla wszystkich członków Konsorcjum i oczekujemy dalszego wzrostu wartości nabytych aktywów".