www.ei.com.pl

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), nabył znaczący mniejszościowy pakiet akcji Nu-Med Grupa SA, ośrodka radioterapii zlokalizowanego w Elblągu. Jest to druga inwestycja funduszu w sektorze usług medycznych dla onkologii po przejęciu w ubiegłym roku katowickiego Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. W przyszłości Enterprise Investors nie wyklucza konsolidacji obu podmiotów w ramach strategii budowy grupy szpitali specjalistycznych. Wartość transakcji i wielkość nabywanego pakietu akcji Nu-Med są objęte tajemnicą handlową.

Uruchomiony w styczniu br. ośrodek radioterapii należący do spółki Nu-Med Grupa SA jest zlokalizowany w Elblągu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do radioterapii (3 przyspieszacze liniowe). Dla pacjentów, których stan nie pozwala na codzienne dojazdy do ośrodka przygotowano 25-łóżkowy oddział (liczba łóżek podwoi się w ciągu trzech miesięcy). Firma ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dogodna lokalizacja ośrodka na pograniczu województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego znacząco poprawi dostępność zabiegów radioterapeutycznych dla pacjentów z tych województw.

"Zakup kolejnego ośrodka radioterapeutycznego jest dla nas krokiem ważnym strategicznie bo pozwala stworzyć platformę do konsolidacji rynku radioterapii w Polsce. Liczymy na to, że w przyszłości staniemy się jego liderem dzięki połączeniu spółek, które rozwiniemy." – powiedział Michał Kędzia, Wiceprezes w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję.

"Siłą naszej placówki jest to, że skupiamy doświadczonych specjalistów oraz we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu zapewniamy pełną kompleksowość w dziedzinie leczenia onkologicznego. Dzięki współpracy z doświadczonym inwestorem finansowym, takim jak Enterprise Investors, znacząco poprawi się nasza pozycja konkurencyjna na rynku usług onkologicznych." – powiedział Henryk Niewadzioł, Prezes i współwłaściciel Nu-Med.

Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firm zarządzających funduszami private equity i venture capital. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 2 miliardy euro. Do tej pory fundusze zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w blisko 130 spółek z różnych sektorów gospodarki i całkowicie zakończyły inwestycje w bisko 100 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości 1,8 miliarda euro.

Enterprise Investors ma długoletnie doświadczenie w inwestowaniu w firmy z szeroko pojętego sektora medycznego. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały dotąd w spółki z tego sektora łącznie ponad 100 mln euro. Od września ub. firma rozwija Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.

Dodatkowe informacje:

Michał Kędzia
Wiceprezes
Enterprise Investors
tel. 22 458 85 00

Iwona Drabot
Dyrektor PR
Enterprise Investors
tel. 22 458 85 00