www.3tscapital.com

3TS Capital Partners, jedna z wiodących firm zarządzających na rynku Private Equity i Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił zamknięcie pierwszej rundy (first closing) swojego ostatniego funduszu TCEE Fund III z kapitałem wysokości 103 milionów euro (136 milionów dolarów). Nowy fundusz będzie kontynuował dotychczasową strategię 3TS inwestycji kapitałowych w dynamicznie rozwijające się spółki głównie z szeroko pojętej branży TMT, w tym w szczególności z takich sektorów jak Internet i Nowe Technologie, Media i Komunikacja oraz Nowoczesne Usługi (Technology-Enabled Services).

"Podczas gdy otoczenie rynkowe nadal pozostaje trudne, ten rok okazuje się być bardzo dobry dla 3TS. Po sprzedaży do inwestorów strategicznych pakietów w SolveDirect i Investor.bg wiosną tego roku, obecnie jesteśmy zaawansowani w procesach wyjścia z kolejnych dwóch udanych inwestycji. Również zamknięcie pierwszej rundy funduszu technologicznego na ponad 100 milionów euro jest dużym osiągnięciem na dzisiejszym rynku europejskim i sygnalizuje pozytywny klimat zarówno dla naszego regionu, jak i sektora technologicznego", powiedział Pekka Mäki, Partner Zarządzający 3TS.

"Teraz wraz z zamknięciem nowego funduszu, możemy kontynuować wspieranie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ich rozwój, jak i transakcje wykupów. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma ciekawymi spółkami z regionu, zarówno liderami lokalnych rynków jak i spółkami z potencjałem na sukces na rynku globalnym", dodał Zbigniew Łapiński, Partner.

Inwestorami w funduszu 3TS TCEE Fund III są renomowani inwestorzy instytucjonalni m.in. Cisco Systems, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oraz OTP Bank. W związku z dalszym zainteresowaniem inwestorów, 3TS planuje poszerzyć grupę inwestorów nowego funduszu o kilka podmiotów w ciągu najbliższych miesięcy. Po utworzeniu nowego funduszu, łączna wartość aktywów zgromadzonych przez 3TS przekroczy 300 milionów euro.

Portfolio 3TS obejmuje obecnie 11 firm, takich jak ClickAd i Rankomat w Polsce, Avangate w Rumunii, BKS w Czechach, eCift w Turcji oraz Piano Media ze Słowacji. 3TS planuje inwestować w 3-5 spółek rocznie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej od państw nadbałtyckich do Turcji, z naciskiem na finansowanie rozwoju poprzez inwestycje w przedziale od 2 do 10 milionów euro, z możliwością realizacji mniejszych lub większych inwestycji w wyjątkowych przypadkach.


O 3TS Capital Partners
3TS Capital Partners (www.3tscapital.com) jest jedną z wiodących firm zarządzających na rynku Private Equity i Venture Capital w Europe Środkowo-Wschodniej, działającą w regionie poprzez sieć biur w Budapeszcie, Bukareszcie, Stambule, Pradze, Wiedniu i Warszawie. Firma inwestuje w dynamicznie rozwijające się sektory rynku takie jak: Internet i Nowe Technologie (Software, Hardware, Mobile, eCommerce, Social Media), Media i Komunikacja oraz Nowoczesne Usługi (Usługi Medyczne, Usługi Komercyjne. Usługi dla Biznesu). Wśród inwestorów, którzy powierzyli 3TS zarządzanie funduszami w łącznej wysokości ponad 300 milionów euro znajdują się m.in. Cisco, EFI, EBOR, OTP Bank, Sitra, 3i oraz KfW.

3TS Capital Partners, 3TS oraz logo 3TS są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do 3TS Capital Partners Ltd. i/lub jej podmiotów powiązanych.


Dodatkowe informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, proszę o kontakt ze Zbigniewem Łapińskim, Partnerem zlapinski@3tscapital.com / +48-600-308-500 lub Pekka Mäki, Partnerem Zarządzającym pmaki@3tscapital.com / +43-660-3133325.