www.mci.pl

  • MCI.CreditVentures to fundusz oferujący spółkom private debt (finansowanie dłużne).
  • Fundusz dokonał wyjścia z inwestycji w Spearhead, rozpoczętej w 2015 roku.
  • Całkowita szacowana stopa zwrotu wyniesie ok. 15%.

Fundusz MCI.CreditVentures dokonał inwestycji w Spearhead w 2015 roku, przeznaczajac na ten cel 10 mln Euro. Obok funduszu zarządzanego przez Private Equity Managers, w rundzie finansowania private debt brali udział także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Mezzanine Management.

– Inwestycja dokonana w 2015 roku była dla nas nowością w obszarze finansowania dłużnego. W ostatnich miesiącach, zaangażowaliśmy się także w finansowanie transakcji na wykup Allegro przez konsorcjum trzech funduszy, oraz inwestycję w Eurohold. Nasza oferta trafiła na rynek i cieszy się dużym zainteresowaniem spółek. Finansowanie dłużne w dalszym ciągu jest brane pod uwagę przez niewielką część przedsiębiorców, jednak trend jest wyraźnie zwyżkowy i jako jedni z najbardziej aktywnych, liczymy że na nim skorzystamy – powiedział Krzysztof Konopiński, zarządzający funduszem MCI.CreditVentures.

Spearhead jest jednym z największych producentów rolnych w UE operujący na około 85.000 ha wysokiej jakości gruntach rolnych. Firma działa na terenie Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Czech oraz Słowacji. Spearhead dostarcza produkty takim graczom na rynku spożywczym jak PepsiCo, Danone czy Cargill.

Finalne rozliczenie transakcji nastąpi po realizacji warrantu, który jest także w posiadaniu funduszu.

– Obok transakcji private equity, finansowanie dłużne to kolejny obszar, w którym udaje nam się być coraz bardziej aktywnymi. To cieszy, bo zarówno dla inwestorów w fundusze, jak i przedsiębiorców, mamy szeroką gamę produktów ­– powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Private Equity Managers.  – Co istotne także z punktu widzenia PEMu, to rozwój funduszu MCI.CreditVentures powinien w szybkim tempie przyczynić się do wzrostu bazy aktywów pod zarządzaniem, co jest jednym z naszych głównych celów – uzupełnił Czechowicz.

Zgodnie z raportem funduszu za rok 2016, aktywa MCI.CreditVentures wynosiły 188 mln zł. Suma aktywów pod zarządzaniem Private Equity Managers wynosiła 2 232 mln zł.