www.ei.com.pl

Warszawa, 15 marca 2017 – Polish Enterprise Fund V, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podjął decyzję o sprzedaży spółki celowej, która jest właścicielem 59,95% akcji Harper Hygienics, firmie iCotton. Kupującym jest łotewski producent artykułów higienicznych i kosmetycznych.

  • Wartość transakcji wyniesie 1 EUR;
  • Nowy inwestor strategiczny zobowiązał się do ogłoszenia wezwania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które ma na celu skup 6,05% akcji, co pozwoli mu na osiągnięcie progu 66% akcji spółki. Cena w wezwaniu będzie wynikać z przepisów prawa regulujących funkcjonowanie warszawskiej giełdy;
  • Kupujący zapewni również dodatkowe finansowanie w wysokości 22,5 milionów PLN na dalszy rozwój spółki.

Harper Hygienics jest polskim producentem artykułów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry. Od 2010 roku spółka jest notowana na warszawskim parkiecie. Firma zatrudnia ponad 500 osób i w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 155 milionów PLN. Główną marką spółki jest Cleanic, rozpoznawany przez blisko 75% grupy docelowej. Firma jest także cenionym producentem marek własnych dla międzynarodowych sieci handlowych. Należąca do Harper Hygienics nowoczesna infrastruktura produkcyjna, doświadczenie i wiedza zespołu oraz portfel produktów wzmocnią obecność iCotton na rynkach Unii Europejskiej.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 120 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3 miliardów EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl