Źródło: www.mideuropa.com

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży spółki Żabka Polska („Żabka” lub „Spółka”) z funduszem kontrolowanym przez CVC Capital Partners („Transakcja”). Transakcja warunkowana jest uzyskaniem zgody odpowiednich urzędów antymonopolowych, a jej zakończenie przewidziane jest na drugi kwartał 2017 roku. Sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku handlu detalicznego i zarazem największą transakcją wyjścia z inwestycji funduszu private equity w Polsce. Wraz z wcześniejszą transakcją sprzedaży Alpha Medical ogłoszoną na początku lutego, Mid Europa Partners przewiduje zwrot około 1,1 miliarda euro do swoich inwestorów w drugim kwartale 2017 roku.

Robert Knorr, Co-Managing Partner w Mid Europa Partners, nadzorujący inwestycje funduszu w sektorze handlu detalicznego, powiedział: „Nasza zakończona sukcesem inwestycja w Żabkę jest najlepszym dowodem na to, że Mid Europa Partners z powodzeniem rozwija swoje spółki portfelowe oraz wspiera kreowanie wartości w bardzo atrakcyjnym sektorze handlu detalicznego. Nasze ostatnie inwestycje w Allegro oraz Profi potwierdzają nieustające zainteresowanie sektorem w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak w przypadku Żabki, która stała się regionalnym liderem z siecią 4500 sklepów, będziemy podejmować starania w kierunku skutecznej realizacji strategii „buy-and-build“ oraz optymalizacji efektywności operacyjnej spółek z którymi pracujemy.”

Zbigniew Rekusz, członek kadry zarządczej w Mid Europa Partners, który był odpowiedzialny za inwestycję funduszu w Spółkę, przeprowadził jej transformację oraz nadzorował ją od 2011 roku, powiedział: „Czujemy się zaszczyceni, że mieliśmy możliwość współpracy z Zarządem Żabki i głęboko wierzymy, że są w doskonałej pozycji, aby dalej rozwijać Spółkę z nowym właścicielem.”

Paweł Padusiński, Partner w Mid Europa Partners, szef warszawskiego biura, który od początku zaangażowany jest w inwestycję w Żabkę, powiedział: „Od momentu nabycia Spółki przez fundusz, znacząco zwiększyliśmy tempo wzrostu, otwierając ponad 500 sklepów rocznie, dwukrotnie zwiększyliśmy wielkość sieci, potroiliśmy jej przychody i prawie czterokrotnie zwiększyliśmy wartość EBITDA. Wśród naszych kluczowych inicjatyw znalazły się: wzmocnienie relacji i współpracy z franczyzobiorcami, a także wprowadzenie strategii zorientowanej na klienta oraz zaspokojenie jego zmieniających się potrzeb.”

Tomasz Suchański, CEO Żabki dodał: „W imieniu całego Zarządu, chciałbym podziękować Mid Europa Partners za lata ich wsparcia oraz zaangażowania, które zaowocowały silną pozycją Żabki, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę wyników finansowych Spółki. Cieszymy się z nowych perspektyw rozwoju, które są przed nami. Będziemy kontynuować nasze wysiłki zmierzające do podnoszenia jakości obsługi naszych klientów oraz lokalnych społeczności.”

Za przeprowadzenie transakcji po stronie Mid Europa Partners odpowiedzialni byli Berke Biricik, Łukasz Włodarczyk oraz Bartosz Małecki.

Rolę doradców Mid Europa Partners przy transakcji pełnili: JP Morgan, White & Case, CMS Cameron McKenna, Ernst & Young, OC&C, Beragua oraz ERM.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z:

Mid Europa Partners:
Robert Knorr, Co-Managing Partner Tel +44 (0) 20 7886 3608
Paweł Padusinski, Partner
Tel +48 (22) 540 7122
Zbigniew Rekusz, Senior Advisor
Tel +48 (22) 540 7125

Citigate:
David Westover/Agnès Riousse
+44 20 7638 9571

Mid Europa Partners
Mid Europa Partners jest wiodącą instytucją typu private equity inwestującą w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Działając z Warszawy, Londynu, Budapesztu i Stambułu, Mid Europa Partners doradza i zarządza funduszami dysponującymi kapitałem o wartości 4,6 mld euro. Zespół Mid Europa Partners inwestuje na rynkach Regionu od 1999 roku, do tej pory 35 inwestycji w 18 krajach Regionu.
Strona internetowa Mid Europa Partners: www.mideuropa.com