Źródło: www.ei.com.pl

Warszawa, 5 czerwca 2017 – Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zakończył inwestycję w Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Fundusz sprzedał 38,1-proc. pakiet akcji spółki, która jest rynkowym liderem w Unii Europejskiej i Turcji.

  • Wpływy brutto z transakcji wyniosły 96,4 milionów PLN (53,5 PLN za akcję);
  • Inwestycja w PBKM wygenerowała wpływy brutto w wysokości 147,8 milionów PLN, tym samym fundusz uzyskał 8,1-krotny zwrot z  zainwestowanego kapitału.

Polski Bank Komórek Macierzystych, operujący pod marką Famicord Group, jest bankiem krwi pępowinowej o wiodącej pozycji w UE i Turcji oraz największą firmą tego typu w Polsce. Spółka została założona w 2002 roku i obecnie przechowuje około 132 tys. próbek komórek macierzystych i tkanek. W 2016 roku PBKM osiągnął przychody na poziomie 128,8 milionów PLN, wartość EBITDA wyniosła 35,2 milionów PLN, a zysk netto 23,6 miliony PLN.

EVF jest większościowym akcjonariuszem spółki od listopada 2009 roku, kiedy to za 18,2 miliona PLN zakupił 50,1% akcji. Przed IPO fundusz posiadał łącznie 55,4% akcji PBKM. W trakcie debiutu sprzedał 17,3% spółki i zdecydował się zatrzymać 38,1-procentowy pakiet akcji.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 122 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 miliarda EUR.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Rafał Bator, Partner
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl