www.ei.com.pl

Warszawa, 2 czerwca 2017 – Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), w wyniku transakcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) sprzedał pakiet 32.99% akcji Skarbiec Holding (Skarbiec).

  • Wpływy brutto z transakcji wyniosły 75,2 miliona PLN (33,42 PLN za akcję);
  • PEF V zachował 11-procentowy pakiet akcji spółki.

Skarbiec jest jednym z czołowych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. PEF V zainwestował w spółkę w 2007 roku. Od czasu inwestycji EI Skarbiec znacząco poprawił wyniki. Było to możliwe dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej, sześciokrotnemu wzrostowi wartości aktywów pod zarządzaniem (AuM) i umocnieniu pozycji spółki na dynamicznie rozwijającym się rynku TFI. W listopadzie 2014 roku Skarbiec został wprowadzony na GPW. Obecnie spółka zarządza aktywami w wysokości 19,2 miliardów PLN (AuM). W ciągu dwunastu miesięcy (liczonych do 31 marca 2017 roku) Skarbiec osiągnął przychody na poziomie 96 milionów PLN i zysk netto w wysokości 25 milionów PLN.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 121 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3,4 miliarda EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl