www.ei.com.pl


Warszawa, 26 maja 2017 – Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał udziały w United Oilfield Services – dostawcy usług dla przemysłu naftowego i gazowego w Europie. Kupującym jest Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wartość transakcji nie została ujawniona.

United Oilfield Services jest spółką dostarczającą specjalistyczne usługi i rozwiązania dla sektora naftowo-gazowego w Polsce oraz w innych krajach europejskich. W 2012 roku za 21 milionów EUR PEF VI nabył mniejszościowy pakiet udziałów UOS w ramach transakcji finansowania rozwoju spółki.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 121 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3,4 miliarda EUR.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, PR Konsultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl