www.ei.com.pl

Warszawa, 8 czerwca 2017 – CED Group (CEDG), spółka holdingowa zależna od Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors, zawarła umowę, na mocy której zmniejszy swój udział w akcjonariacie Kofoli, czołowego producenta markowych napojów bezalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje zostaną nabyte przez założycieli Kofoli oraz samą spółkę.

  • CEDG zredukuje swój pakiet z 37.3% do około 21% akcji;
  • Kofola wypłaci dywidendę;
  • Strona sprzedająca osiągnie wpływy brutto w wysokości ok. 63 milionów EUR, z czego ok. 42 miliony EUR przypadną dla PEF VI.

Polish Enterprise Fund VI zainwestował w Kofolę w 2008 roku. Dziś spółka jest jednym z wiodących producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakłady produkcyjne Kofoli zlokalizowane są w Czechach i na Słowacji oraz w Polsce, Słowenii i Chorwacji. Firma sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji, ma silną pozycję w segmencie HoReCa oraz z powodzeniem wdraża koncepcję dystrybucji bezpośredniej w Czechach i na Słowacji. W 2016 roku Kofola osiągnęła przychody na poziomie 259 milionów EUR, wartość EBITDA wyniosła 39,4 miliona EUR, a zysk netto - 12,7 miliona EUR.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 122 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 miliarda EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Jacek Woźniak, Partner
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl