Źródło: www.abris-capital.com

Mykogen Polska S.A. przez ostatnie pięć lat dynamicznie rozwijał się pod skrzydłami Abris, grupy funduszy private equity inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach podpisanej wczoraj umowy przedwstępnej nowym właścicielem Mykogen zostanie Greenyard, światowy lider na rynku świeżych oraz przetworzonych owoców i warzyw, kwiatów i roślin oraz podłoży uprawowych.

Abris CEE Mid-Market Fund II zainwestował w Mykogen w 2012 roku, przejmując jego większościowy pakiet udziałów. Pomysł na inwestycję opierał się na potencjale rozwojowym firmy i sektora, w jakim działa. Polska jest aktualnie największym i jednym z najszybciej rozwijających się rynków produkcji pieczarek w Europie. Odbiorcami podłoża fazy III produkowanego przez Mykogen są czołowe podmioty polskiego pieczarkarstwa, a technologia jego produkcji należy do najnowocześniejszych na świecie. W 2016 roku Mykogen Polska połączył swoje siły ze spółką Fungis, wysuwając się na pozycję lidera z prawie 20% udziałem w rynku.

„Integracja dwóch tak dużych i doświadczonych graczy na rynku była nie lada wyzwaniem, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu obu zespołów zakończyliśmy ten projekt pełnym sukcesem, potwierdzonym zainteresowaniem wielu potencjalnych inwestorów.” – opowiada Tomasz Kujawa, Manager w Abris prowadzący inwestycję w Mykogen.

„Jesteśmy dumni, że po raz kolejny udało nam się wesprzeć w realizacji ambitnych planów rozwojowych polską, rodzinną firmę z 40-letnimi tradycjami. Z pomocą Abris udało się zintensyfikować rozwój firmy, między innymi poprzez wzmocnienie i rozwój zespołu grupy Mykogen, znaczne inwestycje w infrastrukturę produkcyjną i technologię oraz budowę dwóch nowoczesnych zakładów na Ukrainie. Cieszymy się, że osiągnięte rezultaty nie tylko zapewniły grupie Mykogen długoterminowe zaufanie klientów, ale w pełni potwierdziły słuszność wybranej przez nas strategii biznesowej.” – podsumowuje Paweł Gieryński, CIO w Abris Capital Partners Ltd.

Podpisana wczoraj przedwstępna umowa sprzedaży jest warunkowa i zależy od uzyskania wymaganych prawem zgód regulatorów oraz osób trzecich. W związku z czym jej sfinalizowanie przewidywane jest na drugą połowę 2017 roku.

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro. Fundusze Abris inwestują w lokalne przedsiębiorstwa średniej wielkości, o zdrowych fundamentach i dużym potencjale rozwoju. Wartość standardowego zaangażowania finansowego Abris w takie firmy to 30-60 mln euro, w wyniku czego staje się on ich większościowym lub jedynym udziałowcem. Przejmowane przez Abris firmy korzystają zarówno z wniesionego kapitału, jak i z unikalnego doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i nadzorze operacyjnym. Fundusze Abris to już ponad 20 zrealizowanych inwestycji w Europie Środkowo – Wschodniej. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod ich skrzydłami, znalazły się m.in. Siódemka, Masterlease, Alumetal, Novago, Graal czy AAA Auto.