www.ei.com.pl

Warszawa, 14 września 2017 – Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zakończył inwestycję w Skarbiec Holding (Skarbiec). W wyniku transakcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) fundusz sprzedał akcje spółki.

  • Wpływy brutto z transakcji wyniosły 11,4 miliona PLN (33,42 PLN za akcję);
  • Inwestycja w Skarbiec wygenerowała wpływy brutto w wysokości 477,5 miliona PLN, tym samym fundusz uzyskał 3,3-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału.

Skarbiec jest jednym z czołowych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. PEF V zainwestował w spółkę w 2007 roku. Od czasu inwestycji EI Skarbiec znacząco poprawił wyniki. Było to możliwe dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej, sześciokrotnemu wzrostowi wartości aktywów pod zarządzaniem i umocnieniu pozycji spółki na dynamicznie rozwijającym się rynku TFI. W listopadzie 2014 roku Skarbiec został wprowadzony na GPW. Obecnie spółka zarządza aktywami w wysokości 19,2 miliardów PLN. W ciągu dwunastu miesięcy (liczonych do 31 marca 2017 roku) Skarbiec osiągnął przychody na poziomie 96 milionów PLN i zysk netto w wysokości 25 milionów PLN.

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 miliarda EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl