Źródło: www.royalton-partners.com

Warszawa, 22 sierpnia 2017

Royalton Capital Investors II L.P., fundusz private equity, ogłasza, że w dniu 27 lipca 2017 sprzedał spółkę City Parking Group S.A. będącą własnością City Parking Group Holdings S.A w Luksemburgu spółce należacej do litwewskiego funduszu private equity – LORDS LB.

Sprzedaż spółki City Parking Group jest pierwszym wyjściem spośród sześciu inwestycji będących własnością funduszu.

City Parking Group (http://www.cityparkinggroup.pl) jest wiodącym operatorem branży parkingowej w Europie Środkowej, dostarczającym swoje usługi klientom w Polsce, Republice Czeskiej oraz Słowacji. Obsługuje ponad 165 tysięcy miejsc parkingowych i jest obecna w 106 lokalizacjach. W zeszłym roku City Parking Group uzyskała przychody w wysokości 57.1 mln PLN (€13.6M) i EBITDA na poziomie 15 mln PLN (€3.3M). Spółka zatrudnia ponad 280 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy przyczynili się do dynamicznego rozwoju biznesu przez ostatnie lata.

W stycznu 2009, Royalton jako pierwszą zapkupił czesko-słowacką spółkę parkingową ACTIV. Nieco pożniej w tym samym roku, nabył 93% udziałów spółki COOL AR dominującej na polskim rynku w tej samej branży. Połączone spółki przyjęły nazwę City Parking Group S.A. W III kwartale 2016, do grupy jako ostatnia dołączyła spółka e-Vend S.A, obsługujaca 7,600 miejsc parkingowych w sektorach off-street w 16 miastach w Polsce.

Słowa Prezesa Royalton, Nigel P.Williams: „ Jesteśmy zdowoleni ze sprzedaży City Parking Group. Pod przewodnictwem Royaltona grupa zdobyła pozyjcję regionalnego gracza i wiodącej siły w sektorach parkowania on-street i off-street w Europie Środkowej.”

Od 2004, CPG jest zarządzana przez Michała Wiklińskiego, który będzie kontynuował swoją pracę na stanowisku Prezesa Zarządu. Słowa Michała Wiklińskiego: „Rozwineliśmy spółkę dzięki pomocy Royalton i cieszymy się, że możemy przejść do kolejnego etapu rozwoju mając wsparcie nowego właściciela LORDS LB. Naszą przyszłość wiążemy z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami parkingowymi w celu zwiększenia satysfakcji naszych klientów.”

Słowa Jonasa Kimontasa, Prezesa Funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, zarządzanego przez Lords LB Asset Management: „Inwstujemy w firmę z wielkim potencjałem, która ma społeczną, technologiczną i środowiskową przewagę nad swoimi konkurentami, która przez ostatnie pięć lat stabilnie rosła. Dalszy rozwój planujemy poprzez rozszerzanie działalności i konsolidacje rynku w rejonie.” Według J. Kimontasa , City Parking Group, będzie kontynuować swoją działalność jako pionier w innowacyjnych rozwiązaniach które zapewnią sprawne zarządzanie parkingami. Firma będzie także zaangażowana w projekty parkingowe w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) oraz rozwój inteligentnych rozwiązań związanych z mobilnością, co wpłynie na większą wygodę i jakość oferowanych usług poprzez zaspokojenie rosnącego popytu na miejsca parkingowe i zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w miastach.

Notatka dla edytora:
Royalton Capital Investors II L.P. jest funduszem private equity, zajmującym się inwstowaniem w karajach UE w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz został założony 2007 roku. Royalton Partners to regulowany zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (ZAFI) zarządzający aktywami w wysokości 1.3 miliarda Euro w zakresie private equity, nieruchomości i funduszy infrastrukturalnych. Założycielami funduszu są Nigel Williams, Ivan Vohlmuth i Roman Babka, którzy współpracują razem od 1990 roku i zarządzają firmą, która ma swoje biura w Luksemburgu, Warszawie i Pradze.