www.ei.com.pl

Warszawa, 3 listopada 2017 – Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), poinformował, że ze względu na opóźnienie w uzyskiwaniu zgody urzędu antymonopolowego rozwiązał podpisaną 4 miesiące temu umowę z Itaka Holding, na mocy której miał sprzedać największe biuro podróży w krajach bałtyckich - Novaturas.

W 2007 roku PEF VI objął 71% akcji spółki Novaturas inwestując w jej dalszy rozwój. Dziś Novaturas jest liderem rynku touroperatorów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jego niezawodność i reputacja wśród klientów w połączeniu z dobrą sytuacją makroekonomiczną i rosnącymi wydatkami konsumenckimi w krajach bałtyckich pomogły spółce stać się graczem numer jeden w tych krajach. Przychody firmy w 2017 roku wzrosną blisko o jedną czwartą w porównaniu do roku poprzedniego (co odpowiada identycznemu wzrostowi sprzedanych wycieczek i biletów w ujęciu rok do roku) i wyniosą ok. 125 milionów EUR. Zysk EBITDA osiągnie poziom ok. 10 milionów EUR. Prognozy na 2018 rok pozostają pomyślne - przedsprzedaż wycieczek na kolejny sezon letni jest obecnie ponad trzy razy wyższa od dotychczasowego rekordowego rezultatu firmy.

“Doszliśmy do wniosku, że dynamiczny rozwój oraz świetne wyniki finansowe Novaturas w połączeniu z przedłużająca się niepewnością, związaną z procesem pozyskiwania zgody urzędu antymonopolowego, tworzą sytuację, która jest niepożądana z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy” powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za spółkę. „Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ram czasowych tego procesu, a co za tym idzie końcowego rezultatu podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy z Itaką i ponownym przeanalizowaniu opcji strategicznych. Ze szczególną uwagą zamierzamy rozważyć potencjalne upublicznienie spółki na giełdach w Warszawie i Wilnie” dodał.

Komentując decyzję EI Linas Aldonis, prezes Novaturas powiedział: „Spółka ma mocne podstawy finansowe oraz dobre perspektywy rozwoju w kolejnych latach. Jestem przekonany, że Novaturas ma wszelkie dane, by pozyskać inwestorów finansowych i z sukcesem zadebiutować na giełdzie”.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 miliarda EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 miliarda EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl