www.blackpearls.vc

Zespół naukowców wywodzących się z Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem Mateusza Delekty i nadzorem prof. Tomasza Ciacha opracuje nowatorski sposób hodowli i wykorzystania alg morskich. Projekt pod nazwą Green Goods, realizowany będzie we współpracy z funduszem inwestycyjnym Black Pearls VC i amerykańskim koinwestorem branżowym w celu przeprowadzenia prac badawczych i skomercjalizowania ich efektów

Zaangażowanie gdańskiego Black Pearls VC w projekt Green Goods może sięgnąć nawet 3 mln PLN. Podstawą finansowania projektu jest zarządzany przez Black Pearls VC fundusz LQT Fund II, utworzony w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Green Goods Invest Sp. z o.o. jest pierwszą inwestycją Black Pearls VC w ramach LQT Fund II - najnowszym z trzech funduszy zarządzanych przez firmę. Fundusz powołany został w celu wspierania projektów badawczo-rozwojowych z dużym potencjałem komercjalizacyjnym.
- Dwie kolejne inwestycje są w planach na ten rok. - mówi Marcin P. Kowalik, Partner Zarządzający Black Pearls VC - Zakładamy, że w ramach LQT II wybierzemy w sumie około 10 projektów, przy wsparciu każdego z nich na poziomie do 3 mln zł.

- Projekty badawczo-rozwojowe mają swoją specyfikę, są bowiem projektami wysokiego ryzyka. - mówi Mateusz Delekta z Green Goods Invest - Obecność doświadczonych inwestorów chętnych by wspierać tego typu przedsięwzięcia i je komercjalizować, ma kluczowe znaczenie.

LQT Fund II jest kontynuacją doświadczeń Black Pearls VC w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, zdobytych podczas inwestycji w ramach funduszu LQT Fund, przy czym specjalizacja realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczyła technologii poprawiających jakość życia (LQT - Life Quality Technologies).

W ramach tej kategorii inwestycyjnej, Black Pearls VC wsparł rozwój projektów m.in. z obszarów: farmacji i opieki farmaceutycznej (Inpharmica, Piktorex), ITS (inteligentne systemy transportowe, projekt Parkanizer), czy zastosowania sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu ludzkich emocji przez komputery (Quantum Lab) oraz biometrii głosowej (Voice Lab).

Konsekwentnie, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, nowy fundusz znów będzie wspierał innowacje poprawiające jakość życia ludzkiego aby rozwiązywać wynikające z obecnych zmian społecznych problemy w zakresie demografii, pracy i biznesu.

 

Więcej informacji:
e-mail: mpo@blackpearls.vc
cell: +48 732 681 351
@BlackPearlsVC
www.blackpearls.vc