www.iqpartners.pl

W październiku oraz listopadzie do portfela Funduszu inwestycyjnego JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego, który zarządzany jest przez IQ Pomerania, dołączyło 7 nowych projektów.

W październiku oraz listopadzie bieżącego roku Fundusz JEREMIE zarządzany przez IQ Pomerania zainwestował ponad 10 mln zł w 7 projektów z obszaru nowych technologii. Portfel Funduszu powiększył się o takie projekty jak: COGENECO, EVT, BSWF, BSS Pomerania, BEAUTY STORE, CHARGING SOLUTIONS oraz Medyczne Systemy IT.

COGENECO - spółka będzie prowadziła sprzedaż i instalację agregatów ACC Engine. Projekt zakłada dostarczanie rozwiązania do generowania prądu z nośników energii takich jak gaz ziemny oraz LPG dedykowanego do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

EVT - celem projektu jest zbudowanie technicznych dokumentacji projektowych samochodu elektrycznego w tym głównie dokumentacji podwozia i układu jezdnego, układu nadwozia, elementów nadwozia , zawieszenia i elektrycznego układu napędowego na bazie istniejącego samochodu marki Arrinera Hussarya.

BSWF - celem projektu jest zbudowanie aplikacji do internetowej sprzedaży mebli i dodatków do mebli w systemie rzeczywistości wirtualnej oraz komercjalizacja aplikacji wraz z rozwojem własnego rynku sprzedaży mebli w modelu e-comerce.

BSS Pomerania - celem projektu jest zbudowanie prototypu rozwiązania płatności przy pomocy telefonu komórkowego z wykorzystaniem komunikacji NFC oraz jego komercjalizację.

BEAUTY STORE - celem projektu jest zbudowanie platformy w postaci multistore do sprzedaży kosmetyków o zasięgu ogólnopolskim i globalny. Koncepcja multistore zakłada zaszycie w algorytmie kodu sklepu inteligentnych rozwiązań programistycznych, które w korelacji z działaniami SEO pozycjonują produkty sklepu zarówno w wyszukiwarkach jak i w sieci społecznościowej.

CHARGING SOLUTIONS - celem projektu jest opracowanie i stworzenie typoszeregu ładowarek do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych o mocach 25 i 50 kW wraz z system telemetrii pozwalającym na zdalny monitoring i diagnostykę stacji ładowania oraz systemem rozliczania ładowania. Ładowarki będą autorskim rozwiązaniem spółki.

Medyczne Systemy IT – celem projektu jest opracowanie i stworzenie aplikacji kierowanej do lekarzy wszystkich specjalizacji ułatwiającej dobór odpowiedniego leczenia do postawionej diagnozy.