http://speedupgroup.com/pl/

Fundusze bValue oraz SpeedUp Group inwestują wspólnie w bNesis, inteligentną platformę dedykowaną bankom oraz instytucjom finansowym służącą do szybkiej integracji zewnętrznych aplikacji za pośrednictwem tzw. API (Application Programing Interface). Użytkownicy bNesis uzyskują szybki i bezpieczny dostęp do ponad 30 aplikacji i ponad 2000 funkcji bez konieczności manualnej i kosztownej integracji każdej aplikacji w ramach własnych zasobów IT. Architektura bNesis zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli nad przepływem danych, przez co jest dostosowana do wymogów bezpieczeństwa instytucji finansowych. Rozwiązanie oferowane przez bNesis wpisuje się w rosnące potrzeby firm w tym instytucji finansowych do integracji ze zwiększającą się bazą aplikacji zewnętrznych takich jak systemy płatności, systemy scoringowe czy media społecznościowe. Również osławiona dyrektywa PSD2 począwszy od 2018 wymusza na bankach w Unii Europejskiej udostępnienie swoich API, co z jednej strony zwiększa konkurencję np. w usługach płatniczych a z drugiej strony zmusza je do większego otwarcia na zewnętrzne aplikacje.

Współpraca z funduszami bValue oraz SpeedUp Group pozwoli nam kontynuować rozwój firmy i szybciej osiągnąć nasze założenia — mówi Dmitry Norenko, Prezes bNesis. Nasz cel to zaoferowanie instytucjom finansowym kompletnego rozwiązania do integracji API w ciągu kilku miesięcy oraz dalszy rozwój funkcjonalności. Zainwestowane środki przeznaczymy na prace związane z rozwojem jądra systemu, dodanie kolejnych aplikacji i prace and interfejsami użytkownika. Wybraliśmy bValue oraz SpeedUp Group gdyż oba te fundusze są przykładem merytorycznych partnerów, którzy posiadają know-how niezbędny do wsparcia nas w rozwoju tak zaawansowanego technologicznie produktu.

Wysoki potencjał komercyjny bNesis został już zauważony przez wiele podmiotów, m.in. przez banki czy instytucje pocztowe z Polski i Europy, które zadeklarowały wolę przeprowadzenia wdrożeń pilotażowych. bNesis uczestniczył m.in. w akceleracji w ramach HugeThing współprowadzonej przez Alior Bank.

Inwestycja w bNesis jest czwartą inwestycją bValue Bridge należącego do grupy bValue- funduszu powstałego w ramach programu BridgeAlfa które realizowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz szóstą inwestycją należącego do SpeedUp Group a realizowanego w ramach tego samego programu funduszu SpeedUp Bridge Alfa.