Fundusze MCI sfinalizowały inwestycję w spółkę lifebrain, działającą na rynku opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej we Włoszech. Całkowita wartość transakcji wyniosła 36,6 mln EUR (155 mln PLN).

• Łącznie z dodatkowymi rozliczeniami, które nastąpią w przyszłości, zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji (IRR) wyniesie 22%.
• Fundusz został inwestorem w spółce w połowie 2015 roku. Sprzedał całość swoich aktywów do inwestora strategicznego – Investindustrial.
• Po realizacji transakcji sprzedaży, Fundusz MCI.EuroVentures dysponuje dodatkową płynnością, którą może przeznaczyć na swoją bieżącą działalność operacyjną jak i nowe inwestycje, także w obszarze healthtech.


lifebrain, jest wiodącym dostawcą usług diagnostyki laboratoryjnej we Włoszech. Spółka została założona przez prof. Michaela Havela i Bernharda Auera, rozwijała się poprzez strategię „buy and build”. W ciągu niespełna 3-letniej inwestycji Funduszu spółka przejęła blisko 200 laboratoriów. Obecnie sieć laboratoriów i punktów odbioru we Włoszech to ponad 220 lokalizacji, w których wykonywanych jest ponad 20 milionów testów rocznie, na potrzeby ponad 200 ośrodków zdrowia. Główne segmenty działalności lifebrain to: chemia kliniczna, hematologia, immunochemia, mikrobiologia, biologia molekularna, cytologia i patologia.

Europejski rynek diagnostyki medycznej jest najmocniej rozdrobnionym rynkiem, na którym procesy konsolidacji dopiero się rozpoczęły – 9 największych podmiotów kontroluje raptem 16% rynku. W USA 2 największych graczy ma 45% rynku. Włochy są najbardziej rozdrobnionym europejskim rynkiem, którego wartość w 2017 roku szacowana jest na 4,7 mld EUR.

Rynek opieki zdrowotnej i diagnostyki rośnie w Europie w stabilnym tempie 2-4% rocznie, a jego wartość szacowana jest na 26 mld EUR (ponad 111 mld PLN).

Od początku naszej obecności w spółce mieliśmy ściśle określony plan jej rozwoju poprzez akwizycje. lifebrain kupował małe i średnie laboratoria medyczne, centralizował procesy, w tym procesy zakupowe odczynników medycznych jak i proces wykonywania badań. Dzięki temu szybko zwiększaliśmy skalę działalności osiągając synergie zarówno na poziomie kosztów bezpośrednich jak i kosztów operacyjnych. Dzięki przejęciom, spółka posiada ponad 220 lokalizacji – powiedział Krzysztof Konopiński, Partner MCI Capital / PEM, odpowiedzialny za inwestycję, który zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki.

W średniej wielkości laboratoriach medycznych koszty bezpośrednie (odczynników) potrafią sięgać 40-50% przychodów. Zwiększając skalę działalności można zejść do 20-30% przychodów, co wraz ze wzrostem efektywności na poziomie kosztów operacyjnych, wyraźnie przekłada się na zwiększenie marży EBITDA.

Obecnie, spółka generuje ponad 100 mln EUR przychodów (430 mln PLN) rocznie. EBITDA wzrosła prawie 10-krotnie w czasie inwestycji Funduszu MCI.EuroVentures.

Obok zaangażowania w akcjonariat spółki, Fundusz z Grupy MCI, MCI.CreditVentures (specjalizujący się w instrumentach dłużnych), udzielił także finansowania dłużnego spółce w ostatniej fazie inwestycji. Cała kwota została przeznaczona na akwizycje nowych laboratoriów.

Aktywnie szukamy kolejnych, ciekawych inwestycji w obszarze healthcare. Trendy społeczne, takie jak starzenie się społeczeństw, rosnąca świadomość zdrowotna oraz nacisk na prewencję medyczną, stanowią dobrą bazę do rozwoju branży. Zainteresowani jesteśmy także obszarami, gdzie możemy dodatkowo wykorzystać naszą ekspertyzę z obszaru gospodarki cyfrowej – powiedział Krzysztof Konopiński.

Fundusz MCI.EuroVentures koncertuje się na inwestycjach w obszarze gospodarki cyfrowej w regionie Europu Środkowo-Wschodniej. Aktywa Funduszu wynoszą około 1 mld PLN. W ciągu 2018 roku, zarządzający Funduszem poszukują, co najmniej 2 projektów inwestycyjnych, na które są gotowi przeznaczyć ok. 200 mln PLN.

http://mci.pl/