Źródło: http://blackpearls.vc/

Black Pearls VC zainwestował 2,94 miliona złotych w Insly, twórcę platformy wspierającej agentów ubezpieczeniowych i brokerów w efektywnym zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi polis. Transakcja ma międzynarodowy charakter: koinwestorami polskiego funduszu w rundzie finansowania wynoszącej blisko 9,2 miliona złotych (2,2 miliona Euro) są m.in. brytyjski Concentric Ventures i London Co-Investment Fund. Spółka ma korzenie w Estonii, a Insly wykorzystywane jest już w wielu krajach europejskich - między innymi w Wielkiej Brytanii, na Litwie i Łotwie.

Insly to oprogramowanie, które znacznie zwiększa wydajność pracy agentów i brokerów ubezpieczeniowych automatyzując procesy sprzedaży i obsługi polis. Jest jedynym niezależnym narzędziem informatycznym w Polsce skierowanym do pośredników ubezpieczeniowych, umożliwiającym wyliczanie w jednym miejscu wysokości składek za ubezpieczenie w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, porównanie ofert i wystawienie  polisy jednym kliknięciem. Insly jest zintegrowane m.in. z firmami: Generali, Gothaer, Uniqa, Warta, HDI, Allianz, Proama, InterRisk. Insly pozwala klientom końcowym lepiej zrozumieć produkty ubezpieczeniowe poprzez poprawę przejrzystości procesu zawierania polisy.

Założenia te wpisują się w wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Dystrybucji Ubezpieczeń wchodzącej właśnie w życie w Polsce. Insly jest także w pełni kompatybilne z wymogami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Piotr Bartos, Country Manager, Insly.

Przedstawiciele Insly widzą w digitalizacji rynku sprzedaży ubezpieczeń w Polsce ogromną szansę na rozwój.

Polski rynek ubezpieczeń jest duży, lecz bardzo rozdrobniony, a potrzeba wdrożenia narzędzi informatycznych, wysoka. Dzięki wsparciu inwestorów, w najbliższym czasie poszerzymy listę towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracujemy, a w ramach prac badawczo-rozwojowych, dodamy szereg funkcjonalności, na przykład inteligentną optymalizację rozliczeń prowizyjnych. Liczymy na to, że agenci i brokerzy ubezpieczeniowi właśnie z nami będą budować przewagę konkurencyjną, a przy wsparciu Black Pearls VC szybko zbudujemy mocną pozycję na polskim rynku, Risto Rossar, CEO, Insly 

Black Pearls VC zainwestował w Insly 2,94 mln złotych z funduszu LQT Fund II, utworzonego w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

BRIdge Alfa to jeden z głównych instrumentów finansowania nowatorskich projektów technologicznych. Zasilając w 80% ze środków NCBR budżety uruchamianych przez nas funduszy, ograniczamy ryzyko zarówno po stronie inwestorów, jak i samych twórców technologii, zwiększając ich szanse na sukces w skali globalnej, prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR

Wspieramy startupy rozwijające skalowalne międzynarodowo projekty oparte na unikatowej własności intelektualnej, Insly jest pod tym względem wręcz wzorcowe. Oprócz ekspansji na rynku polskim, wartość Insly będziemy budować na rynkach międzynarodowych wspólnie z funduszami Concentric Ventures i London Co-Investment Fund. Kompetencje i kontakty do działania w skali globalnej są dla dzisiejszej branży venture capital niezbędne. Bardzo dobrze, że inwestorzy instytucjonalni, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Polski Fundusz Rozwoju, mają ambicje wspierania polskich firm VC rozwijających się w tym kierunku, Marcin P. Kowalik, Partner Zarządzający, Black Pearls VC

Partnerami Black Pearls VC w transakcji są londyńskie fundusze: Concentric Ventures i London Co-Investment Fund powiązany z British Business Bank (brytyjski odpowiednik Europejskiego  Funduszu Inwestycyjnego).

Od pewnego czasu przyglądamy się rynkowi innowacji w sektorze ubezpieczeń. Znalezienie firmy z długoterminową wizją, wytwarzającej unikatową wartość rynkową, stanowiło nie lada wyzwanie.  Insly udowodniło, że ma potencjał do tego, by zmienić branżę ubezpieczeniową, Kjartan Rist, Partner Zarządzający, Concentric Ventures, współzałożyciel DN Capital.

Realizowany przez agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program BRIdge Alfa ma na celu wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych projektów, a następnie ich komercjalizację. Od 2016 roku środki przeznaczone na ten cel wynoszą 2 mld zł. 

Ze strony Black Pearls VC w transakcję zaangażowani byli Marcin P. Kowalik oraz Aleksander Dobrzyniecki. Kompleksową obsługę prawną inwestycji zapewniła kancelaria Kondracki Celej, specjalizująca się w obsłudze transakcji venture capital, we współpracy z międzynarodową kancelarią Orrick, Herrington & Sutcliffe, która doradzała funduszowi w zakresie prawa brytyjskiego.

O Insly

Program dla agenta ubezpieczeniowego Insly to efekt wielu lat obserwacji potrzeb rynku, a także bliska współpraca z brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, by poznać ich oczekiwania. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań ułatwiających zrozumienie ubezpieczeń. Insly w prosty sposób pomaga zarządzać procesem sprzedaży i obsługi polis. Jednym z dedykowanych rozwiązań zaimplementowanych w Polsce jest stworzenie i rozwój kalkulatora do ubezpieczeń komunikacyjnych dla agentów. Doświadczenie globalne, zgromadzone podczas implementacji oprogramowania do obsługi ubezpieczeń w 122 krajach na całym świecie, pomaga polskim firmom korzystać ze sprawdzonych rozwiązań i stosować nowoczesne podejście.

Kontakt dla mediów:  Maciej Biegajewski,  +48 662 327 892

https://www.insly.com