Żródło: www.innovacap.com/pl

Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski fundusz private equity, potwierdził pierwsze zamknięcie funduszu Innova/6 wynikiem 194 mln euro, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem od zakładanego minimalnego poziomu kapitału w wysokości 150 mln euro. Jednocześnie w okresie 12 miesięcy do pierwszego zamknięcia, Innova osiągnęła 60% limitu inwestycyjnego wynoszącego 325 mln euro.

Ponad 60% powierzonego kapitału pochodziło od inwestorów z poprzednich funduszy, a pozostałą grupę stanowili nowi. Połowa zgromadzonego kapitału pochodziła od inwestorów komercyjnych, a druga połowa od międzynarodowych instytucji finansowych.

Będąc poza rynkiem od 2009 r., znaleźliśmy się w innych realiach pozyskiwania funduszy i musieliśmy stawić czoła wielu inspirującym wyzwaniom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia 60% z naszego limitu inwestycyjnego w pierwszym zamknięciu i czekamy na nowe, inspirujące okazje inwestycyjne – mówi Krzysztof Kulig, Senior Partner, odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla Innova Capital.

Innova/6 to fundusz koncentrujący się głównie na Polsce, który kieruje się strategią swoich poprzedników, inwestując w średniej wielkości przedsiębiorstwa o wartości pomiędzy 50 a 150 mln euro. Docelowymi sektorami są usługi finansowe i biznesowe, TMT, produkcja, produkty i usługi konsumenckie, ochrona zdrowia oraz retail.
Model inwestycyjny funduszu skupia się na dwóch głównych rodzajach transakcji – Sukcesji, w której Innova obejmuje pakiet większościowy i wspólnie z założycielami buduje wartość firmy oraz modelu Platform+, której założeniem jest akwizycja dwóch firm i ich konsolidacja w momencie nabycia, z myślą o efektywnym wykorzystaniu synergii przychodowych i kosztowych.

Jak dotąd Innova Capital utworzyła pięć funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 900 mln euro, które zaangażowały się w blisko 50 inwestycji w 10 państwach w regionie. Pierwsze dwa zostały już zlikwidowane. Innova/3 był jednym z europejskich funduszy private equity osiągających najlepsze wyniki w ostatnim czasie. Fundusz Innova/4 jest w końcowej fazie inwestycyjnej, posiadając dziewięć spółek w portfelu i już osiem zamkniętych inwestycji. Z kolei fundusz Innova/5 od 2010 roku zainwestował już w dwanaście spółek i czterokrotnie z powodzeniem wychodził ze swoich inwestycji.  W styczniu 2018 r. Innova sfinalizowała pierwszą transakcję w ramach funduszu Innova/6, dokonując sukcesji spółek Inelo i OCRK (lider wśród dostawców rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania czasem pracy kierowców w branży transportowej).