Źródło: www.mideuropa.com

Mid Europa Partners (“Mid Europa”), wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie inwestycji w JS Hamilton ("JS Hamilton" lub "Spółka") oraz rozpoczęcia współpracy z jej założycielem Janem Olszowskim (“Założyciel”), który w dalszym ciągu pozostanie zaangażowany w działalność Spółki. Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody UOKiK, a jej zakończenie przewidziane jest na trzeci kwartał 2018 roku.

JS Hamilton jest wiodącą polską spółką działającą w obszarze Testów Laboratoryjnych, Inspekcji i Certifikacji (Testing, Inspection and Certification, “TIC”), świadczącą szeroki wachlarz usług dla producentów żywności, dóbr konsumenckich, produktów farmaceutycznych, kosmetyków i paliw, ale również aktywną w obszarze testów środowiskowych i inspekcji cargo oraz inżynieryjnych. Spółka prowadzi 13 laboratoriów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Chorwacji, Rumunii, na Węgrzech, Litwie, i Łotwie.

Jan Olszowski, Założyciel JS Hamilton, powiedział: “Jestem bardzo szczęśliwy, że wspólnie z Mid Europą będziemy mogli wkroczyć w kolejną fazę dynamicznego wzrostu w Polsce i regionie Europy Środkowej. Doświadczenie i wiedza, którą wniesie Mid Europa, dodatkowo wesprze zarząd Spółki w dalszej poprawie jakości świadczonych usług, poszerzaniu portfolio produktów oraz pozyskiwaniu nowych klientów poprzez ekspansję na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych.”

Paweł Padusiński, Partner w Mid Europa i szef warszawskiego biura, powiedział: “Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zdolności JS Hamilton do ciągłego wyprzedzania rynku pod kątem osiąganych wzrostów, w szczególności dzięki swojej niepowtarzalnej ofercie. Jako niekwestionowany lider w Polsce, Spółka jest idealną platformą do wejścia na szybko-rosnący i odporny na wahania koniunkturalne rynek TIC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia współpracy z Janem oraz zarządem Spółki, wpierając organiczny i nieorganiczny rozwój JS Hamilton, wykorzystując przy tym nasze dogłębne zrozumienie sektora testów laboratoryjnych wyniesione z inwestycji w Alpha Medical oraz Diagnostykę.”

Matthew Strassberg, Partner Zarządzający Mid Europa, dodał: “Nasze partnerstwo z Założycielem JS Hamilton reprezentuje naszą dziewiątą platformę inwestycyjną w Polsce, gdzie do tej pory zainwestowaliśmy kapitał w wysokości ponad 1 miliarda euro. Z przyjemnością przekażemy Spółce nasze szerokie doświadczenie we wspieraniu strategii opartej na fuzjach i przejęciach oraz znajomość rynków Europy Środkowo-Wschodniej, które wesprze dalszy dynamiczny wzrost Spółki na obszarze całego regionu.”

Za przeprowadzenie transakcji po stronie Mid Europa Partners odpowiedzialni byli: Csanad Daniel, Bence Horvath, Paweł Malicki oraz Aleksandar Dragicevic.

Doradcami dla Mid Europa byli: White & Case (doradca prawny), OC&C (doradca komercyjny), EY (doradca finansowy oraz podatkowy) and Fera (doradca w zakresie IT).

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

Mid Europa Partners:
Paweł Padusiński, Partner
Tel +48 22 540 7120

Matthew Strassberg,
Co-Managing Partner
Tel +44 20 7886 3628

Citigate:

David Westover

Tel +44 20 7282 2886

Informacje dodatkowe:

Mid Europa Partners

Mid Europa Partners jest wiodącym funduszem typu private equity inwestującym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Działając z Warszawy, Londynu, Budapesztu i Stambułu, Mid Europa Partners doradza i zarządza funduszami dysponującymi kapitałem o wartości 4,6 mld euro. Zespół Mid Europa Partners inwestuje na rynkach Regionu od 1999 roku, do tej pory przeprowadził 36 inwestycji w 18 krajach Regionu.

Strona internetowa Mid Europa Partners: www.mideuropa.com