http://mci.pl

MCI.EuroVentures (Grupa MCI, MCI, Fundusz) oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży jednego z polskich liderów rynku e-płatności – Dotpay/eCard (Dotcard) za 315 mln PLN do inwestora strategicznego – Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich.

  • Całkowity zysk Funduszu wyniesie ok. 255 mln PLN – najwięcej w historii Grupy MCI. Pozwoli to Funduszowi na osiągnięcie ok. 40% wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz 3.0x cash on cash (CoC).
  • Zarząd Dotpay/eCard, który był zaangażowany w proces sprzedaży, będzie kontynuował rozwój spółek we współpracy z nowym inwestorem, co pozwoli im na umocnienie pozycji rynkowej oraz dalszy rozwój oferty dla merchantów.
  • Transakcja jest uwarunkowana otrzymaniem zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
  • Zespół zarządzający MCI.EuroVentures skupia się teraz na weryfikacji nowych celów inwestycyjnych w obszarze buyout – na nowe inwestycje jest gotowy przeznaczyć nawet 200 mln PLN.

Dotcard to grupa powstała z połączenia Dotpay i eCard. Obie spółki znajdowały się w portfelu MCI.EuroVentures od 2016 roku. Główną tezą inwestycyjną Funduszu była konsolidacja dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku płatności, która umożliwiła połączonemu podmiotowi stanie się jednym z liderów tego rynku i oferowanie usług merchantom w modelu omni-channel (online + offline).

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, firma Nets stała się liderem w dziedzinie płatności cyfrowych i usług powiązanych w krajach nordyckich, najbardziej zdigitalizowanym regionem w Europie. Obsługując miliardy transakcji rocznie, Nets jest jednym z największych procesorów płatności, agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych w Europie, mocno zorientowanym na prostszą i bardziej intuicyjną obsługę płatności cyfrowych i usług powiązanych dla swoich klientów.

– Sprzedaż Dotpay/eCard to kolejna bardzo udana transakcja Funduszu z Grupy MCI w sektorze Fintech. Poprzez połączenie Dotpay i eCard zbudowaliśmy jednego z liderów na rynku płatności, oferującego swoje usługi w modelu omni-channel (połączenie online i offline) dla najbardziej wymagających procesów biznesowych. Chciałbym podziękować naszemu koinwestorowi, Saltus TUW, za zaufanie do MCI w trakcie realizacji inwestycji. Chciałbym również podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom za współpracę i prężny rozwój grupy, szczególnie za udaną integrację Dotpay i eCard, która umożliwiła osiągnięcie silnej pozycji na dynamicznym rynku płatności. Przed spółkami otwiera się kolejny rozdział i sądząc po perspektywach rozwoju rynku, będzie to z pewnością ciekawy czas, charakteryzujący się dalszym szybkim wzrostem – powiedział Łukasz Wierdak, Partner Inwestycyjny Funduszy MCI.

– Współpraca z MCI w ramach tej inwestycji to przykład znakomitej kooperacji i najlepszych praktyk rynkowych. Pomogliśmy zbudować jednego z polskich liderów cyfrowych i bardzo wierzę, że Dotpay/eCard zostały teraz przekazane w dobre ręce, co pozwoli na dalszy rozwój grupy – powiedział Grzegorz Buczkowski, Członek Zarządu Saltus TUW.

 Sprzedaż Dotpay/eCard wpisuje się w trend konsolidacji operatorów płatności online na świecie. Ostatnie znaczące transakcje private equity w tym obszarze dotyczyły przejęcia Worldpay przez Vantiv (10,2 mld EUR), inwestycji konsorcjum Hellman & Friedman / Advent International / Bain Capital w Nets – nowego właściciela spółki, w transakcji wartej 5,3 mld USD, czy jego ostatnio ogłoszonej fuzji z niemieckim Concardis.

Andrzej Budzik, Prezes Zarządu Dotpay/eCard powiedział: Zarząd Dotpay/eCard jest podekscytowany perspektywą dalszego rozwoju spółki i współpracą z nowym właścicielem. MCI wybrało na inwestora strategicznego jednego z liderów europejskiego fintech. Dzięki temu, przed naszą firmą rysują się ciekawe perspektywy na bardzo dynamicznym i szybko rosnącym rynku, co przyniesie wiele korzyści naszym partnerom.

Bo Nilsson, Prezes Zarządu Nets, powiedział: – Dzięki tej akwizycji rozszerzamy naszą obecność geograficzną w Europie, szczególnie w obszarze usług handlowych o wysokiej dynamice, mając teraz lepszy dostęp do wykorzystania potencjału polskiego rynku. Dotpay/eCard w ostatnich latach zanotował bardzo dobre wyniki, osiągając solidny wzrost obrotów. Naszym celem jest kontynuacja rozwoju, zarówno organicznego jaki i poprzez konsolidację rynku.

Doradcami Grupy MCI były Trigon oraz Deloitte Legal; doradcami Nets były CET Polska oraz White&Case.

Ostatnie miesiące to bardzo ważny okres w prawie 20-letniej historii MCI. MCI zanotowało 4 bardzo udane wyjścia z inwestycji: sprzedaż iZettle do Paypal’a, healthtech’owych spółek lifebrain i Genomed, a teraz Dotpay/eCard.

Transakcja to nie tylko potwierdzenie tezy inwestycyjnej zespołu zarządzającego MCI.EuroVentures, ale również dalsze umacnianie kompetencji zespołu MCI w budowaniu cyfrowych championów. Na podstawie tych doświadczeń, zespół weryfikuje kolejne cele inwestycyjne.

Przed transakcją sprzedaży Dotpay/eCard, fintech stanowił około jedną trzecią portfela funduszy MCI, obok takich segmentów jak e-commerce i infrastruktura IT.