http://mci.pl

Fundusz z Grupy MCI (MCI.CreditVentures 2.0 FIZ), sprzedał wszystkie posiadane akcje giełdowej spółki Genomed S.A., specjalizującej się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej. Na transakcji zrealizował zwrot ponad 6x CoC. Nowym właścicielem akcji została firma Diagnostyka – wiodący w regionie dostawca laboratoryjnych usług medycznych.

Genomed to spółka działająca na rynku diagnostyki medycznej, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA. Przez ostatnie lata realizowała strategię rozwoju, której celem było uzyskanie pozycji lidera rynkowego w zakresie medycyny spersonalizowanej, umożliwiającej kompleksową obsługę w zakresie sekwencjonowania genomowego, diagnostyki chorób o podłożu genetycznym i poradnictwa genetycznego. Od 2008 r. największym akcjonariuszem spółki był fundusz MCI.

–  Genomed to przykład udanej współpracy nawiązanej na linii Fundusz –zespół  naukowców, który odniósł sukces jako komercyjny zespół przedsiębiorców. Bardzo dziękujemy im za te wspólne lata i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Pozyskanie tak ważnego inwestora branżowego jak Diagnostyka jest dowodem bardzo dobrych perspektyw rozwoju Genomedu oraz potwierdzeniem udanej tezy inwestycyjnej zespołu zarządzającego – powiedział Tomasz Danis, Partner odpowiedzialny za rozwój projektu w ramach MCI.

 – Chciałam podziękować zespołowi funduszu za dobrą współpracę ze spółką przez te lata. i. W Genomedzie jesteśmy gotowi podejmować nowe wyzwania i kontynuować rozwój przedsiębiorstwa z nowym, tak istotnym na polski rynku akcjonariuszem, korzystając z dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji.  – powiedziała Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes Zarządu Genomed SA.

Sprzedaż akcji Genomedu to kolejne w ostatnim czasie wyjście z inwestycji zrealizowane w obszarze healthtech/medtech. Wcześniej w tym roku fundusze z Grupy MCI informowały już o sprzedaży swoich udziałów w spółce lifebrain za 155 mln zł oraz sprzedaży przez fundusz Internet Ventures wszystkich udziałów w serwisie Zdrowegeny.pl. Ze spółek powiązanych z rynkiem medycznym została w portfelu bardzo obiecująca firma SiDLY operująca w obszarze telemedycyny, ale fundusze MCI nie wykluczają kolejnych inwestycji w ten segment rynku.

– Dzięki zbudowanej ekspertyzie w tym obszarze, oraz obserwowanym trendom rynkowym, Fundusze MCI chcą dalej aktywnie angażować się w obszar związany ze zdrowiem czy profilaktyką – powiedział Krzysztof Konopiński, Partner MCI.

 

Genomed S.A. to innowacyjna firma, założona przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach (m.in. dwie w prestiżowym Nature). Założyciele Genomedu są prekursorami tej nowej dziedziny badań. Genomed S.A. w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na usługi związane z diagnostyką genetyczną, opartą na sekwencjonowaniu DNA, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i analizy całego genomu pacjenta.