www.innovacap.com

Innova Capital obejmie 33% udziałów w polskiej firmie OSHEE, niekwestionowanym liderze na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce.

Przez ostatnie 10 lat działalności OSHEE Polska osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera na rynku napojów sportowych i witaminowych w Polsce, sprzedając produkty pod marką OSHEE do 45 krajów na 6 kontynentach i osiągając blisko 250 mln PLN przychodów. W 2017 roku spółka zdecydowała się na zakup kolejnej marki – wysokiej jakości wody mineralnej Kinga Pienińska wraz z zakładem produkcyjnym w Krościenku nad Dunajcem, po którym nastąpiła integracja obydwu firm, rozbudowa zakładu produkcyjnego i zwiększenie, blisko 3-krotnie, mocy produkcyjnych.

Strategia Spółki na najbliższe lata to jeszcze bardziej dynamiczny rozwój marki OSHEE na świecie, w tym inwestycje w kampanie reklamowe oraz osiągnięcie czołowej pozycji z marką Kinga Pienińska na rynku wody mineralnej w Polsce. Niezwykle istotnym elementem tej strategii będą kolejne przejęcia firm z branży FMCG, mających wiodące pozycje w swoich kategoriach, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Aby zapewnić firmie wsparcie w realizacji tych celów, właściciele OSHEE Polska zdecydowali się na pozyskanie silnego partnera, który poprzez swoje doświadczenia pomoże w rozwoju organizacji, wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania, w budowaniu silnej pozycji na rynkach międzynarodowych oraz ułatwi sfinansowanie planów inwestycyjnych i akwizycyjnych. Właściciele podjęli tym samym decyzję o porozumieniu z funduszem Innova Capital, który wejdzie do spółki na ustrukturyzowany udział mniejszościowy, zastępując częściowo dotychczasowych prywatnych udziałowców. Jednocześnie Fundusz Solter Capital dołączył do Innova Capital, jako mniejszościowy partner w konsorcjum.

„Z zarządzającymi funduszem Innova Capital mamy kontakt biznesowy i prywatny od lat, podczas których doskonale poznaliśmy się wzajemnie. Jesteśmy przekonani, iż łączą nas wspólne cele, wartości i kultura biznesowa” mówią Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński, właściciele OSHEE.

„Jesteśmy bardzo dumni, że staliśmy się udziałowcem w jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. W ramach naszej strategii od wielu lat inwestujemy w spółki będące prawdziwymi liderami w swoich branżach. Pragniemy wspomóc OSHEE w realizacji ambitnych planów rozwoju na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku Polskim oraz za granicą.” – dodaje Leszek Muzyczyszyn, Senior Partner w Innova Capital.

O OSHEE:
www.oshee.eu