www.mideuropa.com

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił dzisiaj zamknięcie transakcji przejęcia spółki JS Hamilton. Partnerem Mid Europa jest założyciel JS Hamilton, Jan Olszowski, który pozostaje zaagnażowany w rozwój spółki.

JS Hamilton jest liderem branży laboratoryjnej, oferującym szeroki zakres akredytowanych analiz laboratoryjnych żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych oraz chemikaliów, próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowań dokumentacji środowiskowej, konsumenckich testów produktów, badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z dyrektywą RoHS oraz usługi rzeczoznawczo-kontrolne. Firma posiada 13 laboratoriów na terenie Polski, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy oraz Rumunii.