www.mideuropa.com

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił, że przejęcie pakietu więkoszościowego spółki MediGroup zostało zakończone sukcesem. W posiadaniu sprzedającego, Blue Sea Capital, pozostaje 45% udziałów.

MediGroup jest liderem prywatnej opieki medycznej w Serbii, posiadającym sieć 13 placówek w największych miastach kraju. MediGroup oferuje usługi z zakresu opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, badań laboratoryjnych, zapłodnienia in vitro, kosmetologii oraz okulistyki. Mid Europa oraz Blue Sea Capital razem będą wspierały MediGroup w następnej fazie organicznego wzrostu i intensywnej ekspansji, dalszym konsolidowaniu szybko rozwijającego się rynku prywatnej opieki medycznej w Serbii oraz umacnianiu pozycji lidera.