www.mci.pl

ABC Data S.A., pierwsza inwestycja buy-out z portfela MCI.EuroVentures, została sprzedana jednemu z europejskich potentatów – ALSO Group. Zarządzający Funduszem wypracowali ponad dwukrotny zwrot zainwestowanych środków na inwestycji. Transakcja została przeprowadzona w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, którą poprzedzało ogłoszenie wezwania na 100% akcji.

W wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data i ABC Data Marketing do Funduszu trafi odpowiednio 147,6 mln PLN oraz 35 mln PLN, łącznie 182,6 mln PLN. W odpowiedzi na poprzedzające transakcję wezwanie zebrano 34,7 mln akcji, co łącznie z walorami ABC Daty posiadanymi przez MCI Capital TFI przed wezwaniem dało 113 mln akcji (90,6% wszystkich akcji).

– ABC Data pod skrzydłami MCI.EuroVentures przeszła transformację cyfrową – przekształcając model biznesowy, doprowadziliśmy do tego, że ponad 85% transakcji Spółki była realizowanych przez kanały cyfrowe. Rozwinęliśmy spółkę w całym regionie CEE, a także dokonaliśmy optymalizacji jej modelu biznesowego pod kątem kosztowym i kapitału obrotowego – komentuje Maciej Kowalski, Partner zarządzający funduszem MCI.EuroVentures. – Mimo ekspozycji branży na ryzyko podatkowe i regulacyjne, doprowadziliśmy do korzystnej sprzedaży i ostatecznego wyjścia z inwestycji – podsumowuje Kowalski.

W tym roku fundusz buy-outowy MCI.EuroVentures planuje kolejne wyjście z inwestycji. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to sprzedaż spółki ATM – lidera rynku data center w Polsce. Spółka ta jest obecnie jedynym niezależnym istotnym operatorem data center na terenie aglomeracji warszawskiej, który stanowi 60-70% rynku krajowego. Obok ATM w portfelu funduszu MCI.EuroVentures znajdują się IAI S.A. – największa platforma SaaS do obsługi e-commerce działająca w regionie CEE oraz platforma SaaS e-travel jako nowa inicjatywa biznesowa, węgierski NetRisk czy Mobiltek.

Fundusz dalej koncentruje się na nowych inwestycjach – zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE. Skupia się na średniej wielkości liderach rynku cyfrowego lub ekosystemu cyfrowego, spółkach będących wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z preferencją dla branż: TMT, retail i consumer, usługi finansowe, opieka medyczna, transport i logistyka, usługi B2B i oprogramowanie. Przeprowadzane inwestycje mogą mieć charakter wykupów lub wykupów menadżerskich, wykupów lewarowanych, transakcji pre-IPO oraz public-to-private.

Wśród wcześniej zrealizowanych transakcji MCI.EuroVentures znajdują się m.in. dwie ubiegłoroczne: LifeBrain oraz Dotpay/eCard, a także Netia (2015 r.) i Wirtualna Polska (2016 r.).