www.syntaxis-capital.com

Baltisse zakończył proces przejęcia spółki Polflam, polskiego producenta szkła ogniochronnego, dynamicznie rozwijającego sprzedaż swoich produktów na rynku europejskim. Stronami sprzedającymi byli dwaj założyciele, Maciej Szamborski i Wojciech Wilczak oraz Syntaxis Capital – fundusz inwestycyjny oferujący długoterminowe finansowanie dłużne dla dynamicznie rosnących spółek.

Polflam jest liderem na polskim rynku szkła ogniochronnego. Od kilku lat Spółka z sukcesem rozwija się na rynku europejskim, osiągając bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży eksportowej. Unikalna technologia oraz proces produkcji, pozwalają Spółce na utrzymywanie przewagi cenowej oraz technologicznej nad konkurentami. O profesjonalizmie i doświadczeniu świadczą tysiące instalacji produktów Spółki w całej Europie. Polflam współpracuje z producentami ram z aluminium, stali, drewna oraz z dostawcami systemów, jak również z architektami, konstruktorami i deweloperami. W sierpniu 2014 roku założyciele przeprowadzili transakcję lewarowanej rekapitalizacji Spółki, która została sfinansowana przez Syntaxis Capital. Obecna transakcja oznacza dla Syntaxis Capital wyjście z inwestycji.

Wojciech Wilczak: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z transakcji z Baltisse, dzięki której Polflam znalazł się w rękach nowego właściciela. Sukces jaki osiągnęła Spółka, działając w segmencie rynku postrzeganym jako tradycyjny, jest wyjątkowy, dzięki unikalnej technologii, wysokim parametrom produktu oraz filozofii zorientowanej na potrzeby klientów. Chciałbym również podziękować Syntaxis Capital za wyjątkowo dobrą współpracę oraz ich silne i wartościowe wsparcie przez ostatnie cztery lata, które były kluczowe dla rozwoju Polflam.”

Maciej Szamborski: “W ciągu ostatnich 10 lat, Polflam osiągnął pozycję niekwestionowanego lidera w Polsce oraz dynamicznie rozwijał swoją obecność na rynku europejskim. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że Polflam jest moim najbardziej ekscytującym przedsięwzięciem biznesowym. Życzę Baltisse równie udanej przygody.”

Przemek Szczepański, Partner i współzałożyciel Syntaxis Capital: “Od momentu naszej inwestycji, Polflam potroił swoje moce produkcyjne oraz zbudował obecność na wielu nowych rynkach, jednocześnie dalej rozwijając swój portfel produktów. Oferując produkty o wiodących właściwościach oraz dzięki wysokiemu zaawansowaniu technologicznemu, Spółka jest idealnie spozycjonowana do przyspieszonego rozwoju na rynkach europejskich.”

Paweł Łakomy, Partner odpowiedzialny za inwestycję z ramienia Syntaxis Capital: „Chcielibyśmy podziękować założycielom, panom Wilczakowi i Szamborskiemu oraz zarządowi i kierownictwu Polflam za wkład w niezwykle udany rozwój Spółki w czasie trwania naszej inwestycji. Cieszymy się, że nowym większościowym udziałowcem w Spółce został Baltisse i jesteśmy pewni, że będzie mógł cieszyć się wspólnie z pracownikami oraz partnerami biznesowymi Polflam z kolejnych sukcesów pod swoim przewodnictwem.”

Filip Balcaen, założyciel Baltisse: “Historia sukcesu Polflam w segmencie szkła ogniochronnego mocno do nas przemawia, jako że jest oparta na bardzo mocnych fundamentach technologicznych i zdolnościach produkcyjnych, dzięki którym Polflam jest w stanie oferować doskonały produkt w atrakcyjnej cenie. Czerpiąc z naszych doświadczeń w branży produkcyjnej, gdzie stworzyliśmy liderów europejskiego rynku producentów podłóg, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie pomóc Polflam w umocnieniu pozycji na rynkach, na których jest obecny, jak również wspomóc w ekspansji na nowe rynki eksportowe w krajach Unii Europejskiej. Ze strony Baltisse Polflam zostanie wzmocniony osobą Davida Ulensa, jako nowego Prezesa Zarządu, który posiada doświadczenie w spółkach przemysłowych oraz w regionie CEE. Będzie on wspierał zarząd w dalszym rozwoju firmy na rynki zagraniczne.”

Sander Boekema, Dyrektor odpowiedzialny za inwestycje private equity w Baltisse: “Mamy zamiar dalej inwestować w rozwój i pomagać Spółce w rozbudowie relacji biznesowych z nowymi partnerami w segmentach producentów drzwi i okien. Wierzymy, że dzięki naszemu operacyjnemu podejściu, naszej sieci kontaktów oraz doświadczeniu, będziemy w stanie wspierać zarząd Polflam w ich ambitnych planach. Nasze wejście do Spółki zapewni również pracownikom możliwość rozwoju, razem z dalszym wzrostem firmy. Bardzo się cieszymy, że sprzedający udziałowcy będą nadal zaangażowani, jako nasi partnerzy biznesowi, w pisanie kolejnego rozdziału historii Polflam, co pokazuje ich wiarę w zdolności Baltisse.”

-KONIEC-

Baltisse
Baltisse jest funduszem inwestycyjnym zarządzającym rodzinnym majątkiem, skierowanym na wiele rodzajów inwestycji, jak m.in. inwestycje bezpośrednie w przedsiębiorstwa (private equity), nieruchomości (deweloperskie) w Belgii, Luxemburgu, Rumunii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zarządzanie aktywami oraz zaangażowanym w segment produkcji podłóg przez pakiet udziałów w Mohawk Industries (US). W swoich inwestycjach bezpośrednich Baltisse wspiera firmy z dobrymi historycznymi wynikami oraz dobrymi perspektywami rozwoju, poprzez wsparcie kapitałowe oraz zarządcze, cechujące się operacyjnym podejściem do biznesu, aby zrealizować ambicje doskonałości operacyjnej i sukcesu komercyjnego. Baltisse cechuje się długoterminową strategią, wypływającą z przekonania, że poprzez inwestowanie w ludzi oraz udostępnienie im wymaganych narzędzi, możliwa jest kreacja wartości dla wszystkich zaangażowanych stron.
Więcej informacji na www.baltisse.com

O Syntaxis Capital
Syntaxis Capital jest inwestorem dostarczającym długoterminowe finansowanie dłużne i kapitał dla szybko rosnących przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce. Dzięki wsparciu inwestorów instytucjonalnych z Europy Zachodniej, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, Syntaxis koncentruje się na oferowaniu elastycznych form kredytowania dla małych i średnich spółek, dla których długoterminowe formy finansowania są trudno dostępne. Syntaxis zrealizował 17 inwestycji ze swoich funduszy dedykowanych na Europę Środkową. Rdzeń zespołu Syntaxis pracował razem przez ostatnich 18 lat, a historia jego inwestycji w Europe sięga 27 lat.
Więcej informacji na www.syntaxis-capital.com

Kontakt
Paweł Łakomy
lakomy@syntaxis-capital.com
22 540 60 11
Przemek Szczepański
szczepanski@syntaxis-capital.com
22 540 60 10

Doradcy
Doradcami Polflam i jego udziałowców byli: Rothschild & Co (doradztwo transakcyjne), Dentons (doradztwo prawne), BCG (doradztwo komercyjne), Deloitte (doradztwo finansowe i podatkowe) oraz Ramboll (doradztwo środowiskowe). Doradcami Baltisse byli: KPMG (doradztwo transakcyjne, finansowe i podatkowe), Baker McKenzie (doradztwo prawne) oraz ERM (doradztwo środowiskowe).