www.ei.com.pl

Bratysława, 20 października 2021 r.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), objął 40,6% akcji FinGO, najszybciej rozwijającej się firmy pośrednictwa finansowego na Słowacji.

  • Fundusz zainwestował 19,1 mln EUR;
  • Zespół EI wraz z Lukášem Novákiem, (InTeFi Capital) – założycielem FinGO, podejmą działania mające na celu zdynamizowanie rozwoju spółki w Czechach i na Słowacji.

FinGO to innowacyjna firma pośrednictwa finansowego, zarządzająca wielokanałową platformą dystrybucyjną. Zajmuje się m.in. sprzedażą kredytów hipotecznych, ubezpieczeń majątkowych oraz na życie, jak również produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Spółka powstała w 2017 r. jako technologiczny start-up łączący klientów indywidualnych z wiodącymi instytucjami finansowymi (takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, czy kasy oszczędnościowe). Korzystając z platformy FinGO każdy klient może dokonać optymalnego i dostosowanego do własnych potrzeb wyboru. Dzięki dostępowi do materiałów informacyjnych oraz szerokiej gamy produktów i usług, w tym możliwości porównywania ich między sobą, użytkownicy platformy mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy online klienci są kontaktowani z jednym z ponad tysiąca agentów FinGO, którzy nie tylko służą swoją wiedza i pomocą, ale zazwyczaj mogą zaoferować im jeszcze lepsze warunki. Z kolei swoim agentom spółka daje najlepszą na rynku kombinację oferty produktowej i warunków finansowych, kompleksowy system CRM oraz szerokie wsparcie produktowe, marketingowe i administracyjne.

Dzięki dynamicznie rosnącej sieci agentów i specjalnej internetowej platformie do pozyskiwania klientów, FinGO jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą pośrednictwa finansowego na Słowacji. W tym roku spółka weszła na rynek czeski, gdzie zamierza zreplikować swój model biznesowy. Mocna pozycja FinGO znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych – w 2021 r. spółka planuje osiągnąć przychody na poziomie 23 mln EUR.

„Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach rynek pośrednictwa finansowego na Słowacji i w Czechach będzie stabilnie rósł. FinGO był pierwszym podmiotem, który zauważył i odpowiedział na rosnące potrzeby klientów w zakresie porównywania złożonych produktów finansowych online. Planujemy wykorzystać to innowacyjne podejście i podążać za światowymi trendami w branży. Chcemy rozwijać FinGO zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje” – powiedział Dariusz Prończuk, partner zarządzający w EI odpowiedzialny za inwestycję.

„FinGO stworzyło wyjątkowo kompleksowy produkt. Z jednej strony spółka pomaga swoim klientom znaleźć optymalne rozwiązania w rozsądnych cenach, które bez pośrednictwa nie byłyby dla nich dostępne. Z drugiej, dzięki swojej platformie zapewnia agentom wiele unikalnych i usprawniających pracę narzędzi, jak choćby dostęp do online’owego systemu pozyskiwania klientów” – dodał Martin Chocholáček, wiceprezes w Enterprise Investors, który odpowiada za działalność firmy na Słowacji.

„Wysoko cenię sobie zaufanie, jakim obdarzył mnie zespół Enterprise Investors. Jestem dumny, że doceniona została unikalna koncepcja biznesowa FinGO. Dzięki tej inwestycji nie tylko możemy przyspieszyć budowę czeskiego biznesu, ale również dynamicznie rozwijać największego brokera cyfrowego na Słowacji. Dzięki silnemu partnerstwu możemy kontynuować proces cyfryzacji pośrednictwa finansowego, a naszą misją jest stworzenie brokera przyszłości. Bogate doświadczenie EI, nie tylko w sektorze finansowym, jest dla mnie dodatkowym atutem” – powiedział Lukáš Novák, założyciel i przewodniczący rady dyrektorów.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2,1 mld EUR w 150 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl