www.ei.com.pl

Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestował 6,25 mln euro (czyli ponad 28 milionów zł) w Ballroom International, największą niezależną sieć sprzedaży reklamy internetowej w regionach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. EVF objął 35% udziałów w spółce w ramach transakcji podwyższenia kapitału. Kapitał zainwestowany przez fundusz spółka przeznaczy na kontynuację ekspansji geograficznej i produktowej.

Ballroom działa na rynku reklamy internetowej, który jest najdynamiczniej rozwijającym się segmentem całego przemysłu mediowego i jedynym, który stale się rozwija pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego. We wszystkich krajach regionu CEE/SEE, w których działa Ballroom, przewidywany jest dynamiczny wzrost rynku reklamy internetowej na poziomie 16% średniorocznie w ciągu najbliższych kilku lat; w Rumunii i w Turcji prognozuje się nawet 30% wzrostu rocznie. W 2010 roku wydatki na reklamę w Internecie przekroczyły na tych rynkach łączną wartość 1 mld euro. W krajach, w których aktywny jest Ballroom (zamieszkałych łącznie przez 150 mln ludzi) z Internetu korzysta jedynie 50% osób, dla porównania - w Europie Zachodniej jest to 70% mieszkańców. Średnie wydatki na reklamę internetową w CEE/SEE to zaledwie 6 euro rocznie na osobę, w porównaniu do 47 euro w całej Europie Zachodniej czy 60 euro w Niemczech.

Ballroom International jest spółką holdingową z siedzibą w Monachium, firma powstała w 2009 r. Strategia Ballroom zakłada konsolidację lokalnych liderów na rynku brokerów reklamy internetowej w krajach CEE/SEE. Dzięki temu powstanie firma z kompleksową ofertą dla globalnych inwestorów chcących wejść na te szybko rozwijające się rynki. Ambicją Ballroom jest żeby stać się partnerem handlowym "pierwszego wyboru" dla pragnących zaistnieć w tym regionie międzynarodowych reklamodawców i wydawców internetowych. Już obecnie, dzięki spółkom zależnym w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Turcji, Ballroom jest największym niezależną siecią sprzedaży reklamy internetowej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Grupa rozwija się dynamicznie i w 2011 r. prognozuje osiągniecie łącznych przychodów przekraczających 25 mln euro.

"Bardzo spodobała się nam strategia Ballroom polegająca na konsolidacji stosunkowo małych, lokalnych rynków reklamy internetowej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w ramach jednej dominującej marki. Zarządzający spółką, a jednocześnie jej założyciele, są cenieni w branży reklamowej i zmotywowani do osiągnięcia sukcesu w regionie CEE/SEE. Nasz fundusz venture chce wspierać założycieli Ballroom w osiągnięciu tego celu. Wierzę, że razem możemy zdziałać więcej." – powiedział Rafał Bator, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycje EVF.

"Pozyskanie tak doświadczonego i wiarygodnego inwestora, jakim jest fundusz venture capital z grupy Enterprise Investors jest doskonałym posunięciem strategicznym dla naszej spółki. Kapitał zainwestowany przez EVF pozwoli nam na przyspieszenie ekspansji w regionie, a także na zaoferowanie naszym klientom bardziej kompleksowych produktów. Razem z nowym inwestorem w spółce mamy też jeszcze jeden ważny cel, a mianowicie wprowadzenie Ballroom na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i dołożymy wszelkich starań żeby ten cel w ciągu kilku lat osiągnąć." – powiedział Alexander Sigl, dyrektor zarządzający Ballroom.