www.mci.pl

  • Sprzedającym jest ATP FIZAN, którego większość certyfikatów przypada spadkobiercom Tadeusza Czichona, założyciela spółki, a przedmiotem transakcji cały posiadany pakiet udziałów – 25% akcji,
  • EuroVentures skupia się na inwestycjach w dojrzałe modele biznesowe, związane z gospodarką cyfrową, na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej.

Po transakcji, MCI.EuroVentures, wraz z AMC Capital IV Albatros (któremu doradza Mezzanine Management), będą kontrolować 94.5% akcji ATM S.A.

– Zwiększenie naszego zaangażowania w spółkę jest wynikiem sprawnej realizacji strategii przyjętej wraz z zarządem, kierowanym przez Sławomira Koszołko. Dodatkowo, rynek data center ma bardzo silne fundamenty wzrostu, takie jak chociażby spodziewany 25% wzrost ilości przesyłanych średniorocznie danych czy lokowanie centrów danych w coraz bliższej odległości od użytkowników – powiedział Maciej Kowalski, Partner, zarządzający funduszem MCI.EuroVentures.

Transakcja jest wynikiem porozumienia pomiędzy MCI.EV a ATP FIZAN, zawartego w czasie pierwotnej inwestycji Funduszu w 2016 roku. W ramach tej transakcji ATP FIZAN sprzeda 9.119.040 akcji ATM po cenie 11,18 zł za akcję. Operacja zostanie rozliczona w dniu 27 września.

– Uważamy że rynek data center w Polsce jest szczególnie interesujący z uwagi na brak istotnej obecności międzynarodowych operatorów. Na blisko 40-milionowym rynku z 80% dostępem do Internetu, a także z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych, wejście dużych graczy to tylko kwestia czasu. A takie wejście zazwyczaj odbywa się poprzez akwizycję – powiedział Przemek Głębocki, Partner Mezzanine Management.

Światowy rynek dostawców usług data center podlega dynamicznym zmianom. W 2017 roku, zawarto pięć znaczących transakcji zmiany właściciela dużych graczy, na łączną kwotę prawie 10 mld EUR. Wyceny w sektorze od dekady utrzymują się na wysokim dwucyfrowym poziomie EV/EBITDA (wycena spółki/EBITDA).

Inwestycja w ATM wpisuje się w strategię MCI.EuroVentures, który planuje 2-3 nowe inwestycje w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Fundusz poszukuje dojrzałych spółek w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej, działających w obszarze innowacyjnej gospodarki lub szukających możliwości zbudowania trwałych przewag konkurencyjnych poprzez transformację cyfrową. Pojedyncza inwestycja funduszu może osiągnąć 25-50 mln EUR.