www.innovacap.com

STX Next, największy europejski software house specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania w języku Python, wspierający międzynarodowych klientów w ich transformacji cyfrowej, pozyskał silnego inwestora w postaci niezależnego doradcy private equity - Innova Capital. Strony nie podały wartości transakcji.

Pozyskanie inwestora przyczyni się do przyspieszenia rozwoju polskiej spółki, która dzięki innowacyjności oraz wysokiej jakości świadczonych usług znalazła szerokie uznanie klientów na wysoce konkurencyjnych rynkach Europy Zachodniej i USA. Obecny Prezes i założyciel STX Next, Maciej Dziergwa, pozostanie w spółce zarówno jako udziałowiec i Prezes Zarządu. Dzięki tej transakcji Innova Capital dokonała kolejnej inwestycji w sektorze technologii, tym razem w obszarze usług IT nowej generacji. Ten segment rynku IT jest jednym z głównych beneficjentów globalnej transformacji cyfrowej, przed którą stoi większość przedsiębiorstw z coraz liczniejszej grupy branż.

Spółka zbudowała silną pozycję rynkową poprzez doświadczenie w realizacji projektów technologicznych dla segmentów usług i technologii finansowych, marketingu i mediów, handlu detalicznego i produktów konsumenckich, ochrony zdrowia oraz nieruchomości. Przez ponad 15 lat działalności zrealizowała ponad 350 projektów dla blisko 130 klientów. Obok fundamentu, jakim są usługi programistyczne, STX Next w ciągu ostatnich lat poszerzyła swoje kompetencje o usługi specjalistyczne, takie jak DevOps, Machine Learning, Data Engineering i Product Design.

„Posiadamy ogromny know-how, doświadczenie oraz apetyt na to, by wraz z partnerem, jakim jest Innova Capital rozwijać się jeszcze szybciej niż dotychczas. Cieszę się na naszą współpracę, ponieważ jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych i perspektywicznych projektów inwestycyjnych IT w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat” stwierdził Maciej Dziergwa, prezes STX Next.

„Globalny rynek usług IT nowej generacji jest bardzo pojemny, a jego wzrost jest napędzany coraz liczniejszymi i bardziej skomplikowanymi potrzebami klientów związanymi z ich cyfrową transformacją. W takim ekosystemie, sukces na większą skalę mogą osiągać podmioty i zespoły potrafiące się wyróżnić i najlepiej zidentyfikować, a następnie zrealizować te potrzeby. STX Next, dzięki swojej skali i doświadczeniu zespołu, jest jedną z najlepszych platform w regionie, umożliwiającą dalszy dynamiczny rozwój oraz poszerzanie zakresu usług. Trajektoria wzrostu spółki jest imponująca i wierzę, że zaangażowanie Innova Capital przyczyni się do kolejnych spektakularnych sukcesów STX Next” powiedział Michał Wojdyła, Managing Director w Innova Capital.

Nadrzędnym celem na najbliższe lata dla STX Next jest dalszy wzrost na rynkach, takich jak Wielka Brytania i USA, poprzez wzmocnienie współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych zleceń w branżach, w których spółka posiada największe doświadczenie. Wśród swoich zadań STX Next wymienia także kilkukrotne zwiększenie liczebności zespołu, rozwój nowych usług specjalistycznych oraz ekspansję na kolejnych rynkach zagranicznych, obejmującą również fuzje i przejęcia.

STX Next jest jedną z najwyżej ocenianych spółek świadczących rozwiązania w języku Python na świecie (wg rankingu Clutch), jak również jest obecna w rankingu najszybciej rozwijających się biznesów w Europie – „Financial Times 1000" oraz Deloitte Fast 50. Spółka była także nagradzana w prestiżowych konkursach związanych z marką pracodawcy, m.in. „EB Kreator”, „Konkurs Siła Przyciągania” oraz „Employer Branding Excellence Awards”.

 

O STX NEXT

STX NEXT to największy software house w Europie specjalizujący się w projektowaniu i tworzeniu cyfrowych rozwiązań w języku programowania Python. Spółka działa od 2005 roku i współpracuje z ponad 330 osobami poprzez 5 biur w Polsce. Klientami STX są zarówno wiodące międzynarodowe korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i najbardziej innowacyjne start-upy z całego świata.

https://www.stxnext.com/