Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, ogłosił, że podpisał umowę, na mocy której sprzeda 100% akcji Profi Rom Food, największej sieci supermarketów w Rumunii. Kupującym jest Mid Europa Partners, firma private equity działająca w regionie Europy środkowo-wschodniej. Całkowita wartość transakcji (equity value) wynosi 533 miliony EUR. Transakcja wymaga uzyskania standardowych zgód regulacyjnych.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz typu private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji, ogłosił podpisanie porozumienia (z Polish Enterprise Fund VI) w sprawie nabycia 100% udziałów w Profi Rom Food - największej sieci supermarketów w Rumunii.

Polski startup odniósł kolejny biznesowy sukces - SentiOne podpisało umowę inwestycyjną z Venture FIZ zarządzanym przez Trigon TFI S.A., zapewniającą spółce finansowanie na łączną kwotę 14 milionów złotych. Dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój narzędzia monitorującego internet oraz na umacnianie pozycji lidera na rynkach europejskich.

IK Investment Partners, firma zarządzająca funduszami private equity, informuje, iż zarządzany przez nią Fundusz IK 2004 zawarł umowę sprzedaży Axtone S.A., wiodącego producenta komponentów w branży kolejowej, na rzecz ITT Inc., notowanego w USA producenta wysoce wyspecjalizowanych komponentów i rozwiązań technologicznych dla energetyki, transportu i przemysłu. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

H88, one of the fastest growing web hosting solutions companies in Poland, owner of the Hekko brand, announced today that it has closed a €5.5 million round of funding from 3TS Capital Partners. The investment will accelerate Company’s growth by supporting launch of new products, development of additional value added services and fueling new acquisition opportunities in Poland.

3TS Capital Partners, a European technology growth capital investor, has announced the 100% sale of Nej.cz, one of the leading cable TV and Internet service providers in Czech Republic. Nej.cz has been acquired by Kaprian Industrial Holding, a Czech investment group. 3TS concluded the first investment in Nej.cz in 2008 and participated in further rounds of funding in subsequent years.

Accession Mezzanine Capital III, fundusz zarządzany przez Mezzanine Capital Partners, wsparł MBL oraz akcjonariuszy inwestycją w wysokości 15 milionów euro. MBL to wiodący producent komponentów i rozwiązań dla rynku rehabilitacyjnego.

Fundusze Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners ogłosiły dziś podpisanie porozumienia z Naspers Limited w sprawie nabycia Grupy Allegro ("Allegro" lub "Grupa"), właściciela największej platformy handlowej on-line w Polsce. Kwota transakcji to 3,25 mld dolarów i jest to największa transakcja na rynku internetowym w Polsce.

Nova Polonia II, fundusz private equity, któremu doradza Krokus PE, sprzedał wszystkie akcje polskiego producenta parafin przemysłowych – spółki Polwax, realizując 3,5 – krotny zwrot z inwestycji oraz ponad 45% IRR. Fundusz zainwestował w Polwax w 2012 roku kwotę 34 mln PLN. Akcje zostały sprzedane inwestorom instytucjonalnym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

We wrześniu br. Vestor Dom Maklerski z dużym sukcesem przeprowadził kolejne transakcje na rynku IPO/SPO w Polsce. Vestor DM pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu podczas pierwszej oferty publicznej akcji Celon Pharma o wartości 245 mln zł oraz Oferującego i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu we wtórnej emisji akcji Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł.