8 marca 2021 roku Żabka Polska sp.zo.o. oraz właściciele marki Maczfit, lidera rynku cateringu dietetycznego w Polsce poinformowali o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie Spółki w strukturę tworzącej się Grupy Żabka. Jest to kolejny krok w poszerzaniu oferty modern convenience Żabki, będący konsekwencją realizowania przyjętej strategii. Żabka zostanie większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem jej twórcy Macieja Lubiaka w roli Prezesa. 

RTB House, globalna spółka dostarczająca innowacyjne rozwiązania marketingowe dla największych marek z całego świata, nabyła 100% udziałów w platformie content marketingowej WhitePress. Sprzedającymi byli założyciele spółki, technologiczny fundusz inwestycyjny Dirlango, a także fundusz private equity, którego doradcą jest Innova Capital. Zarząd WhitePress, składający się m.in. z założycieli spółki, CEO Pawła Strykowskiego i CTO Tomasza Kwaśnego, pozostanie w firmie na obecnych stanowiskach. Struktura finansowa transakcji pozostaje nieujawniona.

W dniu 12 lutego 2021r. Fundusz Resource Partners złożył do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na objęcie pakietu większościowego w Nesperta, liderze rynku lakierów hybrydowych, od jego założycieli. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu nastąpi proces finalizacji transakcji, a do tego czasu strony przyznały sobie wyłączność negocjacyjną.

W grudniu 2020 środkowoeuropejski lider w produkcji etykiet, Grupa Prime Label kontrolowana przez fundusz private equity Innova/6 SCA §SICAV z grupy Innova Capital, podpisała umowę zakupu większościowego pakietu akcji słoweńskiej drukarni - LabelProfi. Drukarnia ta specjalizuje się w produkcji wysoko przetworzonych etykiet samoprzylepnych i opakowań wykonywanych w technologii druku cyfrowego.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia z The Sage Group plc, w sprawie nabycia udziałów w Sage sp. z o.o. Transakcja wymaga uzyskania zgody UOKiK, a jej zamknięcie przewidziane jest w pierwszym kwartale 2021 roku.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zainwestuje 111 milliów PLN w Software Mind, polskiego producenta oprogramowania.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformował dzisiaj o sfinalizowaniu transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w GWD Concept Sp. z o.o. od Założycieli, Credo Ventures i Miton Capital.

Donatory Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners, podpisała 24 listopada 2020 roku z Dadley Investments Sp. z o.o., spółką zależną grupy Life Healthcare, umowę nabycia 100% akcji Scanmed S.A. – wiodącego podmiotu oferującego pełnoprofilową opiekę medyczną w Polsce. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji PragmaGO, dostawcy usług finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. PEF VIII zagwarantował sobie w ramach wezwania nabycie akcji uprawniających do 72,07% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki od jej akcjonariusza większościowego – Pragmy Inkaso. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln PLN.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Anwim. Jest to największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, które działają pod marką MOYA. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym paliwami. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.