Fundusze MCI sfinalizowały inwestycję w spółkę lifebrain, działającą na rynku opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej we Włoszech. Całkowita wartość transakcji wyniosła 36,6 mln EUR (155 mln PLN).

Polish Enterprise Fund VII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na mocy której obejmie 65% akcji Pan-Pek, jednego z największych chorwackich producentów pieczywa, prowadzącego też własną sieć sprzedaży detalicznej w Chorwacji.

Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski fundusz private equity, potwierdził pierwsze zamknięcie funduszu Innova/6 wynikiem 194 mln euro, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem od zakładanego minimalnego poziomu kapitału w wysokości 150 mln euro. Jednocześnie w okresie 12 miesięcy do pierwszego zamknięcia, Innova osiągnęła 60% limitu inwestycyjnego wynoszącego 325 mln euro.

Po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych, ARX Equity Partners (ARX) zakończył inwestycję w czeskiego producenta wyspecjalizowanych silników elektrycznych VUES Brno s.r.o.  (VUES) sprzedając go Moog Inc. (NYSE:MOG.A) (NYSE:MOG.B) za cenę w wysokości 53 milionów euro. Inwestycja ARX w VUES przyniosła łączny mnożnik zwrotu gotówki 11.8x i wewnętrzną stopę zwrotu przekraczającą 30%.

Black Pearls VC zainwestował 2,94 miliona złotych w Insly, twórcę platformy wspierającej agentów ubezpieczeniowych i brokerów

Fundusz, którego inwestorami są MCI Capital S.A. i Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), pozyskał strategicznego inwestora dla swojej spółki portfelowej działającej na rynku diagnostyki medycznej, będącej operatorem platformy Zdrowegeny.pl.

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zmniejszył swój udział w akcjonariacie największego biura podróży w krajach bałtyckich – Novaturas – w wyniku IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.

Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski fundusz private equity, zrealizował kolejną transakcję dotyczącą swojej spółki portfelowej. Jako większościowy udziałowiec Profim, fundusz podjął strategiczną decyzję o dalszym rozwoju spółki. Czołowy polski producent siedzisk biurowych dołączy do norweskiej Grupy Flokk, właściciela wielu renomowanych marek wyposażenia biurowego. W wyniku transakcji Innova stanie się największym mniejszościowym akcjonariuszem Flokk.

Abris Capital Partners has agreed to acquire a majority equity stake in Velvet CARE Sp. z o. o., one of Poland’s largest manufacturers of tissue-based personal hygiene products.

Sieć handlowa Piotr i Paweł pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners z notowanej na warszawskiej giełdzie Grupy Capital Partners – polskiego, niezależnego podmiotu inwestycyjnego z doświadczeniem w projektach typu private equity.