Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, objął znaczący mniejszościowy pakiet akcji spółki Anwim, jednego z największych niezależnych operatorów stacji benzynowych w Polsce, które działają pod marką MOYA.

Abris Capital Partners, firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Środkowo – Wschodniej , sprzedała 100% udziałow w serbskiej spółce Kopernikus Technology. Nabywcą jest Telekom Serbia. 

CADM Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w CADM Automotive Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającym się biurze projektowym z siedzibą w Krakowie, świadczącym usługi inżynieryjne dla wiodących producentów sektora motoryzacyjnego, kolejowego i lotniczego.

Fundusz MCI.EuroVentures podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI S.A. Spółka oferuje kompleksową obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów, dostarczając systemy IdoSell Shop i IdoSell Booking w modelu SaaS, dedykowane do rynków e-commerce i e-travel.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży spółki holdingowej posiadającej 99,8% udziałów w Polskich Kolejach Linowych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Transakcja uwarunkowana jest m.in. uzyskaniem zgody UOKiK, a jej zakończenie przewidziane jest na koniec 2018 roku.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia z Abris Capital Partners, w sprawie nabycia 100% udziałów w Urgent Cargus. Transakcja wymaga uzyskania zgody UOKiK, a jej zamknięcie przewidziane jest na czwarty kwartał 2018 roku.

Fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski zainwestował w  spółkę Luxon - producenta opraw LED.

Fundusz MCI.EuroVentures (Fundusz, MCI.EV) z Grupy MCI, zwiększy zaangażowanie i będzie współkontrolować 94.5% akcji ATM S.A. – największym data center w Polsce. Po transakcji, MCI.EuroVentures, wraz z AMC Capital IV Albatros (któremu doradza Mezzanine Management), będą kontrolować 94.5% akcji ATM S.A.

Fincentrum, spółka portfelowa ARX, nabyta przez Swiss Life Group. Akwizycja podlega zgodzie organu regulacyjnego i oczekuje się jej zamknięcia w czwartym kwartale 2018 roku. Obie strony zgodziły się nie ujawniać ceny zakupu.

Equitin Partners zawarł umowę inwestycyjną z Kariną Trafną, założycielką i prezesem zarządu KIDS&Co – firmy, która zarządza siecią dwujęzycznych przedszkoli i żłobków w Polsce. Wspólnie z założycielką i zespołem zarządzającym, Equitin zamierza przyspieszyć rozwój firmy i stworzyć największego polskiego operatora na rynku wczesnej edukacji.