Fundusz 21 Concordia Fund I podpisał umowę sprzedaży udziałów w Apaczce, dostawcy nr 1 rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Polsce, na rzecz Mavason Limited, spółce portfelowej w funduszu zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd. Transakcja podlega standardowej procedurze akceptacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Mavason Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., 5 października 2020 roku podpisała z funduszem 21 Concordia i założycielami umowę nabycia większościowego pakietu udziałów R2G Polska Sp. z o. o., działającej pod marką Apaczka - największego dostawcę rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Polsce. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

HomeDoctor, cyfrowy dostawca świadczeń zdrowotnych z siedzibą w Warszawie i Amsterdamie otrzymał w serii A 3,7 mln euro. Runda została poprowadzona przez Cogito Capital Partners, z udziałem założycieli firmy. 

Mezzanine Management sprzedało INVL Baltic Sea Growth Fund swój znaczący mniejszościowy udział w MBL Group, wiodącym europejskim producencie urządzeń medycznych ułatwiających poruszanie się, którego wspierał przez prawie cztery lata. To siódme udane wyjście Mezzanine Management z inwestycji funduszy AMC w ostatnich 12 miesiącach. Transakcja generuje znaczące stopy zwrotu dla inwestorów po partnerstwie, w wyniku którego, podczas wzrostu przedsiębiorstwa, zyski wzrosły więcej niż dwukrotnie.

Innova Capital, wiodący fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisał umowę z Kingspan Group w sprawie sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Trimo, będącej czołowym europejskim dostawcą wysokiej jakości systemów fasadowych oraz dachowych budynków. Strony nie podały wartości transakcji. Jej zakończenie wymaga zgody organów regulacyjnych i spodziewane jest w czwartym kwartale 2020 roku.

Udziałowcy, między innymi fundusz V4C Poland Plus, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Alpha Associates zapewnili dodatkowe finansowanie przejęcia.

Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał farmę wiatrową Skoczykłody. Kupującym jest PGE Energia Odnawialna, spółka zależna od PGE Polska Grupa Energetyczna. Wartość transakcji (enterprise value) wyniosła 50 mln EUR.

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm.

Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zakończył inwestycję w Novaturas. W wyniku transakcji przeprowadzonych na Nasdaq Baltic fundusz sprzedał wszystkie swoje akcje spółki, która jest największym biurem podróży w krajach bałtyckich. Wpływy brutto z tych transakcji wyniosły 4,9 mln EUR.

Mezzanine Management zakończył inwestycję we wiodące europejskie przedsiębiorstwo prowadzące badania na zlecenie Optimapharm d.d. poprzez sprzedaż do Rohatyn Group. Transakcja ta generuje znaczące stopy zwrotu dla inwestorów w AMC Capital IV po 18-miesięcznym okresie partnerstwa, podczas którego zyski Optimapharm wzrosły trzykrotnie wraz z postępującym wzrostem organicznym oraz przejęciami.