Fundusze pozostające pod zarządem i doradztwem Resource Partners podpisały umowę o inwestycji kapitałowej w firmę Delic-Pol S.A. z siedzibą w Kamyku k/Częstochowy. Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest wyłącznie od zgody ze strony UOKiK.

Fundusz Inovo zainwestuje w około 20 firm. Kapitał do niego wnieśli po połowie Krajowy Fundusz Kapitałowy i inwestorzy indywidualni. Obecna kapitalizacja Inovo wynosi 30 mln zł, zarządzający funduszem planują zwiększenie tej wartości do 100 mln zł.

Fundusze zarządzane przez Value4Capital przejęły większościowy pakiet w firmie home.pl, będącej wiodącym na rynku dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych. Fundusze Value4Capital wspólnie z założycielami spółki będą aktywnie wpierały dalszy rozwój firmy.

Jedenasta spółka IQ Partners S.A. zadebiutowała 6 lutego na NewConnect. Jest nią M10 S.A. prowadząca działalność badawczo-rozwojową i licencyjną w zakresie tzw. automatów oraz algorytmów inwestycyjnych (automated trading).

AVG Technologies, spółka IT, w której inwestorem jest Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), z sukcesem weszła na New York Stock Exchange. Fundusz sprzedał w ramach debiutu część posiadanego pakietu akcji AVG. Firma, której sukces od blisko 7 lat współtworzy Enterprise Investors, jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku pod nazwą "AVG". Po debiucie na NYSE EI nadal kontroluje 27% kapitału spółki.

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), utworzył Wento, spółkę, która zajmie się budową farm wiatrowych w Polsce. W ciągu kilku lat PEF VI przeznaczy na inwestycje w branży energetyki wiatrowej około 40 milionów euro. Korzystając z finansowania funduszu Wento będzie współpracowało z deweloperami farm wiatrowych w celu doprowadzenia ich projektów do fazy budowy, a następnie organizowało finansowanie i budowę farm, angażując środki własne i kredyty bankowe.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. otrzymał 25 propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy venture capital. Termin składania aplikacji na pozyskanie kapitału ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy upłynął 31 stycznia 2012 r.

Helix Ventures Partners, fundusz venture capital zarządzany przez MCI Management SA, zainwestował we Frisco.pl, lidera polskiego rynku e-grocery wśród podmiotów typu pure-player.

Fundusz private equity zarządzany przez Krokus PE zrealizował transakcję typu lewarowanego wykupu menadżerskiego spółki LOTOS Parafiny. Firma będzie kontynuowała działalność pod nową nazwą - POLWAX.

IQ Partners, spółka o charakterze funduszu venture capital, zrealizowała zapowiedzi i jeszcze przed końcem 2011 roku zainwestowała w kolejne cztery projekty z obszaru nowych technologii (e-commerce, IT, internet). Łączna kwota inwestycji sięga prawie 3 mln zł.