Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. podpisał umowy inwestycyjne na utworzenie pięciu funduszy venture capital (Skyline Venture, Internet Ventures, Venture Capital Satus, Assets Management Black Lion, Opera Venture Capital) w ramach rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego w 2009 r. (konkursu 1/2009).

Fundusz Mid Europa Partners ogłosił dzisiaj pomyślne zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów w spółce Med-Sport, polskim dostawcy usług medycznych.

Fundusz Mid Europa Partners ogłosił dzisiaj pomyślne zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów w spółce Med-Sport, polskim dostawcy usług medycznych.

Fundusz Mid Europa Partners ogłosił dzisiaj zakończenie sprzedaży udziałów spółki Calucem funduszowi ARGUS Capital Partners.

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na mocy której obejmie znaczący mniejszościowy pakiet akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego SA.

W dniu 30 września 2010 r. Skyline Investment S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. dokonały pierwszej rundy finansowania funduszu Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w wysokości 2,6 mln zł (w formie objęcia akcji i obligacji).

W dniu 30 września 2010 roku spółka zależna Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (Fundusz Kapitałowy) podpisał umowę inwestycyjną z firmą HOUSE Domowa Opieka Sp. z o.o.

Fundusze Innova/4 LP i Innova/5 LP nabyły 70% spółki Marmite International S.A., największego europejskiego producenta wyrobów sanitarnych z lanego marmuru, w które zaopatrują się czołowi międzynarodowi producenci wyposażenia łazienkowego.

MCI.TechVentures podpisał umowę inwestycyjną z Netretail Holding B.V., spółką prowadzącą MALL.CZ, lidera na czeskim rynku e-commerce.

Fundusz MCI.BioVentures realizuje kolejną inwestycję. W wyniku spełnienia warunków inwestycyjnych fundusz objął 50% udziałów w firmie MED CASCO w ramach I rundy finansowania. W dniu 6 września 2010 r. MED CASCO podpisało umowę o współpracy z InterRisk TU Vienna Insurance Group S.A.