Ponad 99% udziałów Agros Nova, należącej do czołówki polskiej branży spożywczej, należy już do IK Investment Partners, europejskiego funduszu typu private equity. Wymaganą zgodę na transakcję wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

AVALLON MBO FUND, specjalizujący się na polskim rynku w transakcjach wykupów menedżerskich, zrealizował trzecią, od sierpnia ubiegłego roku, inwestycję o charakterze Management Buy Out - tym razem na rynku czeskim.

Helix Ventures Partners FIZ podpisał umowę, na mocy której środki Funduszu zostaną zainwestowane w projekt eBroker.pl - porównywarkę finansową.

ARX Equity Partners ("ARX") sfinalizował transakcję wykupu lewarowanego spółki Krkonošské vápenky Kunčice a.s. ("KVK") i jej spółki zależnej Parabit Technologies s.r.o. ("Parabit").

Enterprise Venture Fund i (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę zakupu 36% estońskiej firmy Webmedia. Inwestycja funduszu wyniesie 7 milionów euro i zostanie przeznaczona na sfinansowanie dynamicznego rozwoju spółki.

30 czerwca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Grupą MCI, IIF Group i KFK, na podstawie której zostanie utworzony fundusz Internet Ventures.

Enterprise Investors (EI), jeden z największych inwestorów private equity i venture capital w Europie Środkowej i Wschodniej, zrealizował swoją pierwszą inwestycję na Węgrzech.

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na mocy której obejmie 49% udziałów w Dino Polska Sp. z o.o., firmie zarządzającej siecią sklepów spożywczych w zachodniej Polsce.

Fundusz Mid Europa Partners ogłosił dzisiaj zakończenie procesu przejęcia pakietu kontrolnego Energy 21, po tym jak otrzymał zgodę czeskiego Urzędu Ochrony Konkurencji.

Do końca 2010 roku KFK planuje podpisać umowy inwestycyjne na utworzenie funduszy VC o kapitalizacji przekraczającej 1,2 mld PLN - nabór ofert w drugim Otwartym Konkursie Ofert trwa do 24 czerwca 2010 r.