Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), działając w porozumieniu, wspólnie z kilkoma akcjonariuszami spółki Kofola-Hoop SA, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Celem wezwania jest osiągnięcie przez wzywających łącznie 100% walorów Kofola-Hoop notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena akcji w wezwaniu, 43,20 zł, stanowi 48% premię w porównaniu z kursem zamknięcia z 29 września 2008 r.

Arx sfinalizował akwizycję dwóch spółek LANEX a.s. (“LANEX") i SINGING ROCK s.r.o. (“Singing Rock") oraz wyszedł z inwestycji w Donit Tesnit.

Secus I FIZ objął 30% oraz zakupił 10% udziałów warszawskiej spółki APN Promise Sp z o.o. Transakcja opiewa na łączą kwotę 3,7 mln zł. To także piąta inwestycja dokonana przez fundusz zarządzany przez Secus Asset Management S.A.

Nova Polonia Natexis II - fundusz private equity, którego doradcą inwestycyjnym jest Krokus PE Sp. z o.o. - zakupił 100 % udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Comfort" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (www.pw-comfort.com.pl).

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na podstawie której nabywa 60% spółki Wema SA, prowadzącej sprzedaż płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Fundusz kupił kontrolny pakiet akcji Wemy w ramach transakcji wykupu akcji od założycieli, za kwotę 144 milionów zł.

Fundusz Investors LBO FIZ dokonał swojej pierwszej inwestycji w opolską Spółkę CB Sp. z o.o. W momencie inwestycji do grupy kapitałowej CB należały już ponadto dwie inne spółki: Globau Sp. z o.o. i Bohemia s.r.o.(spółka czeska). W obu przypadkach CB Sp. z o.o. jest głównym udziałowcem.

Enterprise Investors (EI) utworzył fundusz inwestycyjny typu venture capital pod nazwą Enterprise Venture Fund I (EVF I) z łącznym kapitałem w wysokości 100 milionów euro. Fundusz będzie realizował inwestycje w przedziale 3-15 milionów złotych (1-5 milionów euro), finansując ekspansję małych i średnich spółek działających zarówno w branży technologicznej, jak i w tradycyjnych sektorach gospodarki.

Kerten, fundusz private equity, zainwestował w PTH Kisan Sp. z o.o. i SKS Pipes Kańczuga Sp. z o.o., wiodącego polskiego producenta i dystrybutora rur wielowarstwowych i złącz do wodnych systemów instalacji wewnętrznych.

Kerten sfinalizował inwestycję w Kamot, wiodącego w Polsce producenta wiązek elektrycznych dla przemysłu samochodowego.

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na podstawie której zainwestuje 35 milionów euro w PharmaSwiss SA, największą w Europie Środkowej i Wschodniej firmę farmaceutyczną obsługującą międzynarodowe koncerny w zakresie sprzedaży, rejestracji i marketingu ich leków. W efekcie transakcji podwyższenia kapitału PEF VI nabędzie 12,7% akcji PharmaSwiss.