23 kwietnia b.r. profesor Martin Filipec i ARX Equity Partners ("ARX") sfinalizowali transakcję wykupu lewarowanego 100% udziałów w grupie spółek Lexum ("Lexum"). Lexum jest wiodącą siecią prywatnych klinik okulistycznych w Czechach.

ARX sfinalizował nabycie pakietu kontrolnego udziałów w Kakadu Sp. z o.o. ("KAKADU") w zeszły piątek 6 marca. Inwestycja została sfinansowana przez dwa fundusze zarządzane przez ARX: DBG Eastern Europe II LP i Arx CEE III LP.

Szwedzka firma inwestycyjna Oresa Ventures nabyła 15% udziałów w Fabryo Corporation's, stając się dzięki temu jedynym udziałowcem spółki. Udziały zostały zakupione od założyciela Fabryo - Daniela Guzu, który przejął w zamian 49%-owy udział Oresy w Bau Profil, producenta ram metalowych i klejów.

Enterprise Venture Fund I (EVF I), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), kupił 36% udziałów w spółce Bio-Profil z opcją objęcia do 49%. Łączna kwota inwestycji funduszu to 12,4 miliona zł. Pozyskany od EVF I kapitał Bio-Profil, dynamicznie rozwijająca się firma z branży dermokosmetyków i preparatów stosowanych w medycynie estetycznej, przeznaczy na dalszy rozwój. Inwestycja w Bio-Profil jest kolejną inwestycją funduszu venture capital Enterprise Investors, dokonaną krótko po jego utworzeniu.

Royalton Capital Investors II, Fundusz Private Equity ukierunkowany na inwestycje w Europie Środkowej i Wschodniej -CEE ogłosił przejęcie 67,5% udziałów, polegające na bezpośrednim zakupie akcji i zwiększeniu kapitału w spółce ACTIV a.s., należącej do wiodących operatorów parkingów w Republice Czech. Pozostałe akcje zachowuje założyciel i obecne kierownictwo spółki.

Kerten z sukcesem zakończył inwestycję w mniejszczościowy pakiet akcji Cezar S.A., czołową spółkę z branży poligraficznej i branży opakowań o specjalnym przeznaczeniu.

Enterprise Venture Fund I (EVF I), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na podstawie której kupi 30% udziałów w spółce Dystrybucja Polska, najbardziej dynamicznie rozwijającej się w kraju firmy wyspecjalizowanej w kolportażu przesyłek bezadresowych. Kwota inwestycji funduszu to 6 milionów zł. Pozyskane środki Dystrybucja Polska przeznaczy na rozwój. Inwestycja w Dystrybucję Polską jest pierwszą inwestycją funduszu venture capital utworzonego przez Enterprise Investors.

Mid Europa Partners pomyślnie zakończył proces przejęcia dodatkowych udziałów w Falcon Group, ogłoszony w dniu 3 października 2008. Sprzedającym udziały był bank Lehman Brothers - partner w dotychczasowym konsorcjum. Zaangażowanie Mid Europa Partners w Falcon Group wzrosło do 74,6%. Falcon Group jest właścicielem 100% udziałów w Ceske Radiokomunikace "CRa") i 39,2% udziałów w T-Mobile Czech Republic ("TMCZ"), które zostały przejęte w listopadzie 2006.

MCI.BioVentures inwestuje w ochronę zdrowia. Druga inwestycja funduszu MCI.BioVentures to objęcie udziałów w 24med Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność w zakresie ratownictwa medycznego i lekarskiej pomocy wyjazdowej. Spółka 24med zamierza wypełnić niszę rynku usług medycznych polegających na udzielaniu wyjazdowej pomocy doraźnej wraz z ambulatorium i usługami diagnostyki obrazowej. Rynek tego typu usług jest w Polsce słabo rozwinięty.

Zarząd MCI Management SA informuje, iż Rada Nadzorcza MCI Capital TFI SA, akceptując warunki umowy sprzedaży akcji Innovation Technology Group SA (ITG), wyraziła zgodę na pełne wyjście z tej inwestycji. Dzięki zawartej umowie, w której grupę kapitałową MCI reprezentuje aktualny akcjonariusz ITG – MCI.PrivateVentures FIZ, subfundusz MCI.EuroVentures 1.0., zostały zrealizowane kolejne cele zakładane w prognozie funduszu na rok 2008.