•    W 2021 fundusze private equity / venture capital sfinansowały 672 spółki w Europie Środkowo-Wschodniej;
•    Fundusze PE/VC pozyskały 1,75 miliarda euro nowych środków na inwestycje w regionie; 2021 to drugi najlepszy rok pod tym względem od czasu kryzysu finansowego

Invest Europe, the association representing Europe’s private equity, venture capital and infrastructure sectors, as well as their investors, utterly condemns the invasion of Ukraine by the Russian Federation, and stands in full support of the Ukrainian people.

Wiele organizacji społecznych biorących udział w programie mentorskim PSIK - Social Business Accelerator – pomaga zarówno ludziom na Ukrainie, jak i migrantom oraz uchodźcom w Polsce.

Nagroda to wyróżnienie zbiorowe dla sektora funduszy private equity / venture capital za ich wkład we wszechstronny rozwój polskich firm budujący potencjał polskiej gospodarki. 

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym roku. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych


Badanie nt. różnorodności w branży PE/VC w Polsce.

Drugi w kolejności rok pod względem wartości inwestycji venture capital oraz wyjść z inwestycji w CEE

Znamy laureatów konkursu środowiska private equity/venture capital organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

CEE jest regionem dynamicznego wzrostu, w którym spółki z portfeli funduszy private equity pozytywnie wpływają na gospodarkę – to jeden z głównych wniosków raportu „Private Equity in CEE: Creating Value and Continued Growth” nt. roli branży private equity w budowaniu firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) opublikowanego przez Invest Europe, stowarzyszenie reprezentujące europejską branżę private equity, venture capital oraz inwestorów infrastrukturalnych. 

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym roku. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych