Źródło: www.psik.org.pl

Na Forum Private Equity Europy Środkowej i Wschodniej, które odbyło się 5 listopada br. w Londynie, NESsT, pionier w zakresie stosowania "inwestycji filantropijnych" w celu wsparcia przedsiębiorstw społecznych na rynkach wschodzących, wręczyła swoją nagrodę za międzynarodową filantropię przedsiębiorczą "NESsT Golden Egg Award" (Nagrodę NESsT Złotego Jajka) Robertowi Manzowi z Enterprise Investors.


LONDYN, 5 LISTOPADA 2009 R. – NESsT, międzynarodowa organizacja non-profit działająca w sferze filantropii przedsiębiorczej, obecna w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej, 5 listopada w Londynie wręczyła swoją nagrodę za międzynarodową filantropię przedsiębiorczą, znaną jako “NESsT Golden Egg Award" (Nagroda NESsT Złote Jajko). Nagroda NESsT Złotego Jajka została ustanowiona w 2001 r. w celu promowania wybitnych osiągnięć w dziedzinie filantropii przedsiębiorczej i dla podkreślenia roli filantropii przedsiębiorczej na rynkach wschodzących. Nagroda ta została wręczona podczas Forum Private Equity Europy Środkowej i Wschodniej, dorocznej imprezy organizowanej przez C5 dla przedstawicieli branży private equity działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2009 r. Nagroda NESsT Złotego Jajka została wręczona Robertowi Manzowi, Partnerowi Zarządzającemu w Enterprise Investors z Warszawy w uznaniu jego zasług, jako aktywnego doradcy i darczyńcy na rzecz funduszu przedsiębiorczości NESsT Venture Fund oraz lidera w zakresie promocji filantropii w branży private equity w Europie Środkowej i Wschodniej.

– "Robert jest wspaniałym wzorem filantropa dla swoich kolegów. Zarówno on, jak i Enterprise Investors są niewiarygodnie hojnymi donatorami NESsT. Ponadto Robert poświęcił sprawie przedsiębiorczości filantropijnej mnóstwo czasu i pomysłów, a także udostępnił sieć swoich kontaktów na rzecz naszych inicjatyw. Rozbudza wśród swoich partnerów i przyjaciół w całej Europie świadomość filantropii przedsiębiorczej, pomagając budować zaufanie branży private equity do naszej działalności" - stwierdził Lee Davis, współzałożyciel i szef NESsT.

Robert Manz wspiera NESsT, jako członek jej Międzynarodowej Sieci Doradztwa Biznesowego (International Business Advisory Network) od 2005 r. Był jednym z sześciu przedstawicieli private equity w Europie Środkowej i Wschodniej, którzy na początku 2008 r. postanowili przeprowadzić kampanię promującą Private Equity Shares (www.privateequityshares.org) w celu pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej z portfela NESsT. Kampania zaowocowała uzyskaniem poparcia od ponad 25 firm typu private equity z Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich doradców, w tym firm doradztwa księgowego, banków, kancelarii prawnych i konsultingowych i przyniosła ponad 300,000 euro, ponad dwukrotnie przekraczając zakładany cel, jakim było uzbieranie 125,000 euro.

- "Portfel przedsiębiorstw społecznych NESsT otwiera istotne szanse społeczne i ekonomiczne zmarginalizowanym w sensie biznesowym społecznościom w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i czyni to w sposób trwały finansowo – powiedział Robert Manz. – Stosowane przez NESsT podejście do filantropii przedsiębiorczej, dające praktyczne wsparcie finansowe i doradztwo przedsiębiorstwom ze swojego portfela, jest podobne do sposobu, w jaki firmy private equity wspierają swoje spółki portfelowe i owocuje tym, że wśród sponsorowanych przez NESsT firm więcej z nich odnosi sukcesy i wywiera większy wpływ na szczeblu lokalnym. W skład zespołu NESsT wchodzą bardzo oddane i odpowiedzialne osoby, które zasługują na uznanie i poparcie" – dodał Manz.

Robert Manz jest szóstym filantropem, który otrzymał Nagrodę NESsT za działalność na rzecz pozyskiwania kapitału na cele dobroczynne w Europie. Od 2004 r. na Forum C5 przyznano ją następującym osobom: w 2007 r. - Zoltánowi Tóthowi z 3i, w 2006 r. - Williamowi Watsonowi z SGAM, w 2005 r. - Brianowi Wardropowi z Arx Equity Partners, a w 2004 r. - Danielowi Lynchowi z 3TS Capital Partners. Po raz pierwszy Nagroda została przyznana podczas Forum Międzynarodowej Filantropii Przedsiębiorczej NESsT (International Venture Philanthropy Forum) w Budapeszcie w październiku 2001 r. Otrzymał ją George Roberts, partner-założyciel firmy-potentata private equity Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), w uznaniu jego zasług przy tworzeniu REDF, funduszu filantropii przedsiębiorczej w San Francisco. Kandydatów do Nagrody NESsT Złotego Jajka nominują pracownicy NESsT, członkowie Zarządu i doradcy. Podobną nagrodę za filantropię przedsiębiorczą NESsT ustanowił dla Ameryki Łacińskiej na Szczycie LAVCA w Nowym Jorku we wrześniu 2009 r., a jej laureatem został Tim Purcell z Linzor Capital Partners w Chile.

O Robercie Manzu: Robert Manz jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors (EI) i członkiem Rady Dyrektorów firmy. Był jednym z pierwszych specjalistów inwestycyjnych, którzy podjęli pracę w firmie w 1990 r. i spędził blisko 20 rozwijając branżę private equity w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Przeprowadził szereg udanych inwestycji i wyjść EI z tychże, a obecnie jest w zarządach spółek portfelowych EI: PharmaSwiss (regionalna specjalistyczna firma farmaceutyczna) oraz Nay (wiodący słowacki sprzedawca detaliczny urządzeń AGD/RTV). W 2002 r. Robert Manz był prezesem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association - PPEA), a w tym roku został ponownie wybrany na tę funkcję. Od 2003 r. jest przewodniczącym CEE Task Force (Zespołu Zadaniowego na Europę Środkową i Wschodnią) stowarzyszenia European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Przed podjęciem pracy w EI Robert Manz pracował w bakowości inwestycyjnej w Dillon Read & Co. w Nowym Jorku. Jest absolwentem Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem na wydziale Finansów i Zarządzania Przedsiębiorczością.

O NESsT: Założona w Budapeszcie w 1997 r., NESsT działa na rzecz rozwiązania krytycznych problemów społecznych w krajach rozwijających gospodarkę rynkową poprzez rozwój i wspieranie przedsiębiorstw społecznych. Od 1997 r. fundusz NESsT Venture Fund wsparł kapitałem i doradztwem ponad 2 tysiące przedsiębiorstw społecznych, zmieniając życie tysięcy osób i pokazując przedsiębiorcze rozwiązania dla problemów społecznych w tych krajach. NESsT Venture Fund udziela wsparcia zarówno finansowego, jak i w zakresie zarządzania organizacjom typu non-profit, pomagając im uruchomić i lepiej zarządzać ich przedsiębiorstwami społecznymi. Portfel NESsT obejmuje przedsiębiorstwa społeczne w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w Chorwacji, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji) oraz pięciu w Ameryce Południowej (w Argentynie, Brazylii, Chile, Ekwadorze i Peru). Na przykład Kek Madar na Węgrzech prowadzi przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające w branży restauracyjnej i cateringowej niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych. Przedsiębiorstwo to promuje misję Kek Madaru, jednocześnie generując dochód na sfinansowanie jej działalności.

O C5: Organizator Forum Private Equity Europy Środkowej i Wschodniej jest grupą firm mających siedzibę w Londynie i działających na pięciu kontynentach i zajmujących się gromadzeniem najistotniejszych informacji biznesowych, organizowaniem konferencji wysokiego szczebla i spotkań branżowych oraz publikacjami, między innymi: EuroForum (UK), EF International, EuroLegal, the American Conference Institute oraz The Canadian Institute. www.ceeprivateequityforum.com

Więcej o NESsT można znaleźć na stronie: www.nesst.org.
Więcej o Private Equity Shares można znaleźć na stronie: www.privateequityshares.org.
Więcej o NESsT Golden Egg Award można znaleźć na stronie: http://www.nesst.org/furthering_award.asp.