Khai Tan, partner Bridgepoint, został wybrany prezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Funkcje skarbnika objął Jacek Woźniak, partner Enterprise Investors.

Zarząd PSIK powoływany na roczną kadencję przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia przez najbliższy rok będzie pracował w składzie: Khai Tan ( Bridgepoint) – prezes, Monika Morali – Efinowicz ( Advent International), – wiceprezes, Andrzej Bartos (Innova Capital) - wiceprezes, Sylwester Janik (MCI Management) - wiceprezes, Piotr Noceń (Resource Partners) - wiceprezes i Jacek Woźniak (Enterprise Investors) – wiceprezes, skarbnik.

Dotychczasowy prezes PSIK - Robert Manz - nie kandydował na kolejną kadencję. Robert Manz, będąc założycielem Stowarzyszenia, od początku jego funkcjonowania zasiadał w zarządzie PSIK, w tym przez pięć lat pełniąc funkcję prezesa. Dzięki jego wysiłkom i zaangażowaniu, Stowarzyszenie, reprezentując interesy sektora private equity/venture capital, stało się kluczową instytucją zrzeszającą podmioty polskiego rynku kapitałowego.