Komisja Europejska ogłosiła dziś projekt dyrektywy dotyczącej firm zarządzających inwestycjami alternatywnymi (AIFM).

    • Projekt dyrektywy traktuje mechanicznie nieporównywalne pod względem ryzyka i sposobu działania podmioty, fundusze private equity, fundusze hedgingowe, fundusze nieruchomościowe, fundusze infrastrukturalne, itp.
    • Branża private equity/ventyre capitalnie powoduje systemowego ryzyka dla rynków finansowych.
    • Dyrektywa zaburza sytuację konkurencyjną wśród spółek nienotowanych na rynku publicznym.

Komisja Europejska ogłosiła dziś projekt dyrektywy dotyczącej firm zarządzających inwestycjami alternatywnymi (AIFM). Projekt ten powstał w ramach pakietu regulacji instytucji sektora finansowego. Branża private equity/venture capital popiera inicjatywy zmierzające do usunięcia luk w systemie finansowym, do lepszego zarządzania ryzykiem systemowymi i do poprawy otoczenia biznesowego dla firm działających w Europie. Nasze najwyższe zaniepokojenie wzbudza jednak mechaniczne potraktowanie całkowicie różnych pod względem ryzyka i sposobu działania podmiotów.

Branża private equity/venture capital nie niesie ryzyka dla systemu finansowego. Fundusze private equity są długoterminowym inwestorem w spółki nienotowane na giełdzie. Nie sprzedają aktywów w okresie dekoniunktury, nie stosują "krótkiej sprzedaży", nie podejmują krótkoterminowych decyzji spekulacyjnych. Ten brak systemowego ryzyka ze strony funduszy private equity potwierdza zarówno raport grupy De Larosiere, jak i stanowisko G20. W czasach dotkliwego braku kapitału dla firm działania wymierzone w europejską branżę private equity stanowią poważne zagrożenie dla tego rynku.

Projekt dyrektywy zawiera propozycje, które zaburzają konkurencję wśród firm prywatnych. Wprowadza mianowicie specjalne wymogi regulacyjne dla spółek, w które zainwestowały fundusze private equity. Tego rodzaju rozróżnienie jest całkowicie niezrozumiałe i niebezpieczne. "Różnicowania firm niepublicznych ze względu na właściciela zaburza konkurencję. – powiedziała Barbara Nowakowska, dyrektor PSIK. Polskie prawo jasno określa wymagania informacyjne dla wszystkich spółek. Wprowadzenie różnych zasad dla spółek, których właścicielem jest osoba prywatna, inwestor branżowy, spółdzielnia, skarb Państwa, a innych dla inwestorów private equity wzbudza słuszne zaniepokojenie środowiska". Propozycja wprowadzenia bardziej dotkliwych wymogów informacyjnych dla spółek z portfeli private equity jest także niezrozumiała w kontekście modelu współpracy funduszy ze spółkami portfelowymi. Fundusze wprowadzają do spółek najwyższe zasady ładu korporacyjnego i procedury raportowania, zaś wymagania informacyjne inwestorów w funduszach są znacznie wyższe niż dla spółek publicznych.

--------------------------------------------------------------------------------

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) zrzesza fundusze private equity/venture capital (PE/VC) działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polskiego rynku private equity i venture capital. Stowarzyszenie liczy obecnie 68 członków: 35 firm zarządzających funduszami PE/VC (członków zwyczajnych) i 33 członków wspierających - wiodących kancelarii prawniczych, banków i firm doradczych działających na rzecz sektora. Członkowie zwyczajni PSIK zarządzają kapitałem o łącznej wartości ponad 13 mld euro, dotychczas zainwestowali w przeszło 470 spółek w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
ul. E. Plater 53,
00-113 Warszawa
tel. +48 22 458 84 30
kom. +48 693 06 14 14
fax +48 22 458 85 55
www.psik.org.pl
psik@ppea.org.pl